Formació

Satisfacció i inserció laboral

Avís

*Aquest màster s'oferia biennalment. La darrera edició es va engegar el curs 2020-2021. A partir del curs 2023-2024, s'engega la reverificació d'aquest màster com a 'Màster en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars'.

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2021-2022)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
66,7% 4,5 4,2 4,2 4,3 4,4

 

 

Enquesta d'Inserció Laboral (Titulats i Titulades 2019-2020)
  Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
23,1% 100% 100% 100% 8,3

 

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2019-2020)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
53,8% 4,1 3,6 3,3 4 3,7

 

 

Enquesta d'Inserció Laboral (Titulats i Titulades 2018-2019)
  Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
20% 100% 0% 100% 8

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2018-2019)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
60% 4,4 4,5 5 3,5 4,6

 

Enquesta d'Inserció Laboral (Titulats i Titulades 2017-2018)
  Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
43,8% 100% 85,7% 100% 8,3

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2017-2018)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
87,5% 4 4 3,9 3,9 4,1