Formació

Mòduls i Professorat

Avís

*Aquest màster s'oferia biennalment. La darrera edició es va engegar el curs 2020-2021. A partir del curs 2023-2024, s'engega la reverificació d'aquest màster com a 'Màster en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars'.

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
Nivell de resposta Valoració global
48,0% 3,34

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat

  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
Nivell de resposta Valoració global
46,0% 3,20

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb els Mòduls
Nivell de resposta Valoració global
41,9% 93,7%

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat

  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb el Professorat
Nivell de resposta Valoració global
36,3% 92,8%

 

 

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb els Mòduls
Nivell de resposta Valoració global
55,6% 78,5%

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat

  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb el Professorat
Nivell de resposta Valoració global
51,9% 73,2%

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb els Mòduls
Nivell de resposta Valoració global
44,0% 91,5%

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat

  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb el Professorat
Nivell de resposta Valoració global
27,8% 88,7%