Escola Doctor Robert

Mòduls i Professorat

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat
Màster Oficial en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades
Curs  Nivell de resposta Valoració global
2020-21 41,9% 93,7%
2019-20 55,6% 78,5%
2018-19 44% 91,5%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Valoració del professorat per part de l'alumnat
Màster Oficial en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades
Curs  Nivell de resposta Valoració global
2020-21 36,3% 92,8%
2019-20 51,9% 73,2%
2018-19 27,8% 88,7%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...