Formació

Matrícula i Serveis

Avís

*Aquest màster s'oferia biennalment. La darrera edició es va engegar el curs 2020-2021. A partir del curs 2023-2024, s'engega la reverificació d'aquest màster com a 'Màster en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars'.

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Procés de matriculació Gestió d'incidències Eines de suport
48,1% 94,9% 100% 69,2%

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Campus Virtual Gestió informàtica
37,0% - - 3,4 3,2 - 3,5 3,7 3,5

 

 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta   % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Eines de suport Procés de matriculació Gestió d'incidències
37,5% 83,4% 72,6% 75,1%

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Campus Virtual Gestió informàtica
31,3% 66,7% - 76,2% 71,4% - 76,7% 80% 81,8%

 

 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Procés de matriculació Gestió d'incidències Eines de suport
25,9% 77,1% 66,6% 33,3%

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica
14,8% 33,3% - 66,7% 68,8% - 69,5% 35,7%

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica
10% - - - 66,7% - - 60%