Escola Doctor Robert

Matrícula i Serveis

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades
Nivell de resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
37,5% 83,4% 72,6% 75,1%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Serveis (Curs 2020-2021)

Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades
Nivell de resposta*  Recursos de la UAB* Medi ambient*
31,3% 66,7% -
Unitat de pràctiques* Comunicació* Instal·lacions*
76,2% 71,4% -
Secretaria acadèmica* Gestió informàtica* Campus Virtual*
76,7% 81,8% 80%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta Serveis 2019-20