Escola Doctor Robert

Matrícula i Serveis

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
  % Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades 37,5% 83,4% 72,6% 75,1%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquesta Serveis 2019-20