Escola Doctor Robert

Satisfacció i inserció laboral

Enquesta de Satisfacció dels titulats i les titulades (Titulats/des 2019-2020)
  % Resposta Planificació i organització dels estudis* Professorat* Recursos, instal·lacions i serveis* Qualitat de la formació* Satisfacció amb la titulació*
Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària 62,5% 3,5 3,9 3,8 3,9 4

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats/des 2018-2019)
  % Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària 73% 88,9% 88% 76% 7,9