Escola Doctor Robert

Mòduls i Professorat

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat
Màster Oficial en Polítiques Socials i Acció Comunitària
Curs  Nivell de resposta Valoració global
2020-21 23,2% 91,8%
2019-20 17,1% 88,5%
2018-19 38% 87,6%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Valoració del professorat per part de l'alumnat
Màster Oficial en Polítiques Socials i Acció Comunitària
Curs  Nivell de resposta Valoració global
2020-21 26,3% 95,7%
2019-20 24,8% 83,9%
2018-19 45,7% 88,1%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...