Sales de reunions

Sala Reunions

La sala de Juntes i la sala de reunions del Deganat tenen una capacitat de 12 i 34 places, respectivament. Són espais dotats amb canó de projecció, ordinador i aire condicionat. La sala de reunions disposa també de servei de videoconferència. Són espais apropiats per a reunions o petites presentacions.

Formulari de reserva