Consell Estudiants i Edifici Estudiants

Consell d'Estudiants


Representació dels Estudiants a la Facultat de Veterinària : el Consell d'Estudiants

Espai: Mòdul extern (antiga Balena)

Telèfon: 93 581 21 07

e-mail: estudiantsveterinaria.uab@gmail.com
 

El Consell d'Estudiants de Veterinària ( CEV ) és el principal òrgan representatiu de debat, de coordinació i d'intercanvi d'informació dels estudiants de la Facultat.

D'entre els estudiants membres del CEV es trien els representants a tots els òrgans de govern de la facultat. Els membres del Consell trien un president, la funció del qual és representar els estudiants de la facultat en el Consell d'Estudiants de la Universitat.

Són funcions seves:

-Coordinar la representació dels estudiants en els diversos òrgans de govern de la facultat :

  • Junta de Facultat
  • Comissions de Docència
  • Comissió d'Alumnes i Extensió Universitària
  • Comissió d'Economia i Serveis

-Organitzar activitats adreçades als estudiants, com conferències i xerrades, exposicions, concursos, publicacions, etc.

-Facilitar tota la informació d'interès per a l'estudiant: borses de treball, beques, ajuts, plans d'estudis, etc.

El CEV de la UAB elegeix cada curs cinc alumnes entre els seus membres, formant l'òrgan directiu i nomenant un president. L'òrgan directiu del CEV de la UAB suposa la representativitat dels estudiants de Veterinària.

Des de la Secretaria es treballa per poder coordinar l'activitat dels estudiants en els diferents òrgans de govern, així com per resoldre els problemes que es presentin als alumnes de la facultat durant el curs acadèmic.

Per tal que el Consell continuï funcionant cal la col.laboració i la representació de tots els estudiants.

Dirigiu-vos al Consell per sol.licitar informació o proposar qualsevol activitat que tingueu pensada. Us hi poden ajudar.