Eleccions Junta Facultat - Sector C (Estudiants) -

Web de les eleccions

Eleccions a la Junta de Facultat de Veterinària – Sector C (Estudiants)

La degana, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, ha convocat amb data 21 d'octubre de 2020 eleccions per a la renovació dels membres del Sector C (estudiants de grau i postgrau) de la Junta de Facultat. La votació es farà pel sistema de vot electrònic.

 


CENSOS ELECTORALS

Podeu consultar a partir del 5 de novembre de 2020 el cens provisional. Us recordem que per accedir a la consulta cal que cada usuari s’identifiqui amb el seu NIU i PARAULA DE PAS de la UAB.

Podeu fer les reclamacions al cens per correu electrònic al Deganat de la Facultat de Veterinària del 6 de novembre fins al 9 de novembre de 2020: dg.veterinaria@uab.cat. El cens definitiu el podeu consultar a partir del 13 de novembre de 2020.

Consulta el cens provisional a partir del 5 de novembre de 2020

Reclamacions al cens: de l’6 al 9 de novembre de 2020 a dg.veterinaria@uab.cat

Consulta el cens definitiu a partir del 13 de novembre de 2020
 


CANDIDATURES

• Termini per a la presentació de candidatures: del 6 al 12 de novembre de 2020
• Proclamació provisional de candidatures: 13 de novembre de 2020
• Reclamacions: del 13 al 15 de novembre de 2020 a dg.veterinaria@uab.cat
• Candidatures definitives: 16 de novembre de 2020
• Campanya electoral: del 16 al 29 de novembre de 2020


Formulari de candidatura

Proclamació provisional de candidatures: 13 de novembre de 2020

Proclamació definitiva de candidatures: 16 de novembre de 2020
 


VOTACIÓ

Les eleccions es desenvoluparan únicament pel sistema de votació electrònica en el termini següent: de les 10 hores del 30/11/20 a les 13 hores del 1/12/20.

En el següent enllaç a la seu electrònica de la UAB

Presentació reclamacions als resultats provisionals de les eleccions: del 3/12/20 al 8/12/20