Eleccions Junta Facultat

Web de les eleccions

Eleccions a la Junta de Facultat de Veterinària

La degana, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, ha convocat amb data 17 de gener de 2022 per a la renovació dels membres dels sectors A, B, C i  D de la Junta de Facultat.

 


CENSOS ELECTORALS

Podeu consultar a partir del 26 de gener del 2022 el cens provisional i a partir del 4 de febrer el cens definitiu. Podreu consultar el cens al taulell d’anuncis de la Facultat o clicant al següent enllaç:

Consulta el cens provisional a partir del 26 de gener de 2022

Podeu fer les reclamacions al cens per correu electrònic del 27 de gener fins a l’1 de febrer de 2022 al Deganat de la Facultat de Veterinària (dg.veterinaria@uab.cat).

Reclamacions al cens: del 27 de gener a l’1 de febrer de 2022 a dg.veterinaria@uab.cat

Consulta el cens definitiu a partir del 4 de febrer de 2022
 


CANDIDATURES

•    Termini per a la presentació de candidatures: del 27 de gener fins al 8 de febrer de 2022
•    Proclamació provisional de candidatures: 9 de febrer de 2022
•    Reclamacions: del 9 a l’11 de febrer de 2022 a 
dg.veterinaria@uab.cat
•    Candidatures definitives: 14 de febrer de 2022

•    Campanya electoral: del 14 al 23 de febrer de 2022

Formulari de candidatura

Proclamació provisional de candidatures: 9 de febrer de 2022

Proclamació definitiva de candidatures: 14 de febrer de 2022

 


VOTACIÓ

Les eleccions es desenvoluparan únicament pel sistema de votació presencial en el termini següent: de les 9.30 hores a les 18.30 hores del 24 de febrer de 2022.

 Presentació reclamacions als resultats provisionals de les eleccions: del 25/02/22 a l’1/03/22