Currículum de la degana

Degana de la Facultat de Veterinària

Dra. Maite Martín Ibáñez

Ha estat professora associada (1995-2000), professora ajudant de primera etapa Y2 (2000-2002), professora ajudant de segona etapa Y1 (2002-2005), professora lectora (2005-2008) i des del 2008 es professora agregada del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la UAB.
 
Docència: Participa en la docència dels graus en Veterinària (Fisiologia; Disseny Experimental i de Projectes de Recerca) i Ciència i Tecnologia dels Aliments (Fisiologia Humana). Del 2002 al 2016 ha estat coordinadora del curs de postgrau de Formació per a Personal Investigador Usuari d'Animals per a Experimentació i Altres Finalitats Científiques acreditat per la Federation of Laboratory Animal Sciences Associations (FELASA) i ha participat en diferents mòduls del Màster en Ciència i Benestar del Animal de Laboratori.
 
Recerca: La seva línia de recerca s’emmarca en l’àmbit de la neurogastroenterologia. Ha estat vinculada al Servei del Aparell Digestiu del Hospital Vall d’Hebron com a investigadora col·laboradora (1995-2000) on va participar en diversos projectes finançats per l’Institut de Recherches Internationales SERVIER. Al 2008 va rebre l’avaluació positiva del programa d’Incentivació de la incorporació i la intensificació de l’activitat investigadora (Programa I3). Actualment forma part del Grup de Recerca per a l’Estudi de la motilitat digestiva i la seva alteració en les malalties cròniques i des del 2007 està adscrita al CIBER de malalties hepàtiques i digestives (Institut de Salut Carlos III). Ha participat en diversos projectes competitius així com en estudis finançats per la industria farmacèutica.

Publicacions recents:
  • Martinez-Cutillas M, Gil V, Mañé N, Clavé P, Gallego D, Martin MT, Jimenez M. Potential role of the gaseous mediator hydrogen sulphide (H2S) in inhibition of human colonic contractility. Pharmacological Research 93, 52 – 63. 2015
  • Martinez-Cutillas M., Mañé N, Gallego D, Jiménez M and Martín MT. EP2 and EP4 receptors mediate PGE2 induced relaxation in murine colonic circular muscle: Pharmacological characterization. Pharmacological Research 90, 76 – 86. 2014.
  • Martinez-Cutillas M., Gil V., Gallego D, Mañé N, Clavé P, Martín MT and Jiménez M. α,β-meATP mimics the effects of the purinergic neurotransmitter in the human and rat colon. European Journal of Pharmacology 740, 442 – 454. 2014.
  • Mañé N., Martinez-Cutillas M., Martín MT, Gallego D. and Jiménez M. Dynamics of inhibitory co-transmission, membrane potential and pacemaker activity determine neuromyogenic function in the rat colon. Pflügers Archiv - European Journal of Physiology 466, 2305 – 2321. 2014
  • Martínez-Cutillas M, Gil V, Gallego D, Mañé N, Martín MT, Jiménez M. Mechanisms of action of otilonium bromide (OB) in human cultured smooth muscle cells and rat colonic strips. Neurogastroenterology and Motility 25, e803 - e812. 2013
  • Gil V., Martínez-Cutillas M., Mañé N., Martin MT, Jimenez M., Gallego D. P2Y1 knockout mice lack purinergic neuromuscular transmission in the antrum and cecum. Neurogastroenterology and Motility 25, e170-e182. 2013.

 
Gestió: Ha estat Vicedegana d’Afers Acadèmics i Qualitat de la Facultat de Veterinària (2014-2017) i Coordinadora de la Unitat de Fisiologia del departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia (2011-2014).
 
Altres: És membre del Grupo Español de Motilidad Digestiva, de la European Society of Gastrointestinal Motility i la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio.