Preu

El preu de la matrícula el determina anualment el Govern de la Generalitat de Catalunya per mitjà del Decret de preus públics, en el qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya dins dels límits que estableix la Conferència General de Política Universitària. Així mateix, el Consell Social de la UAB pot fixar altres preus no especificats en el Decret de preus públics.

Per fer la matrícula només necessitaràs disposar d’un compte bancari (espanyol o europeu) on vulguis que se’t carregui l’import de la matrícula o bé fer-ne el pagament amb targeta bancària.

Si vols més informació sobre modalitats de pagament, terminis, etc., consulta-la fent clic aquí. Si t'aculls a la modalitat de pagament en 3 terminis, hauràs de fer la matrícula abans del 30 d'octubre.

Un cop matriculat, si no abones la totalitat de l'import de la matrícula comportarà que s'apliquin recàrrecs a l'abonament posterior. Consulta aquí, les conseqüències de l’impagament de la matrícula.

Si la teva matrícula és abonada per una empresa o institució i necessites una factura, ens la podràs sol·licitar per correu a ed.economia@uab.cat, indicant les teves dades personals i les dades de l’empresa o institució en aquest document.

Conceptes inclosos en el preu de la matrícula (curs 2022-2023):

  • Direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral: 401,12 €
  • Taxes de gestió d'expedient acadèmic: 69,80 €
  • Serveis específics i de gestió de l'aprenentatge: 70,00 €
  • Assegurança escolar, si escau (menors de 28 anys): 1,12 €
  • Assegurança complementària: 4,48 €
    L'assegurança complementària és un servei que t'ofereix la Universitat, consistent en una assegurança d'accidents i d’assistència en viatge adreçada a tot el col·lectiu d'estudiants matriculats a la UAB. Si tens pensat participar en un programa d’intercanvi fora de l’Estat espanyol o fas una estada de recerca del doctorat a l’estranger, cal que contractis l’assegurança complementària de mobilitat.
  • Taxa d'equivalència de títol d'estudis estrangers, si s'escau: 218,15 € (si has cursat el màster a l’estranger)
  • Crèdits de complements de formació, si s'escau. Aquests crèdits els has de matricular i superar durant el primer curs de doctorat.

Si ets becari, o si tens dret a gratuïtat o reducció del pagament per altres motius, com ara ser família nombrosa, tenir una discapacitat, etc. consulta aquest document.

En el moment de la matrícula a l’Escola de Doctorat, et farem emplenar l’imprès que et permetrà que gestionem el teu Carnet d’estudiant de la UAB. Passat un mes des de la teva matriculació, el podràs recollir personalment al Punt d’Informació de l’Escola de Doctorat (planta 0).

Si la teva matrícula l’assumeix un centre de cost de la UAB, que et cobreixen el 100% o una part  de la matriculació, hauràs d’aportar la documentació que acrediti que ets beneficiari. Per a més informació, hauràs de contactar amb la coordinació del teu programa de doctorat.

En casos excepcionals (pagaments per centre de cost, tuteles acadèmiques, becaris que no siguin FPI, FPU, PIF de la UAB... ) cal que demanis cita prèvia per a fer la matricula presencialment a l'escola de Doctorat.

Reserva cita prèvia a l'Escola de Doctorat

 


El període de vigència dels preus públics dels serveis acadèmics és d'un curs acadèmic.

Decret 128/2022, de 28 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2022-2023.


 

Beques i ajuts

La UAB posa a la disposició del doctorand el portal UABcercador, que ofereix informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària. El portal però, no només inclou tots els ajuts que ofereix la UAB, sinó que recull algunes convocatòries d'altres institucions que poden ser d'interès.