Presentació

El Departament de Sociologia de la UAB ofereix des del curs 1986/1987 el programa de doctorat en Sociologia, l'objectiu del qual és formar doctors i doctores en investigació avançada de qualitat, amb capacitat per iniciar i completar de manera satisfactòria una investigació original, innovadora i de qualitat, que culmini, finalment, amb la defensa d'una tesi doctoral.

Els temes d’investigació del doctorat en Sociologia engloben un ampli ventall de línies de recerca de la disciplina sociològica:

 • sociologia de la globalització,
 • sociologia de l’educació,
 • sociologia de la joventut,
 • sociologia analítica,
 • disseny institucional,
 • sociologia del treball,
 • sociologia del gènere,
 • sociologia de la infància,
 • sociologia de la família,
 • polítiques socials comparades,
 • sociologia de les migracions i les relacions ètniques,
 • sociologia de la religió,
 • sociologia de les emocions.

Perfil del doctorand

Aquest programa de doctorat considera idònies les característiques següents per poder iniciar els estudis de doctorat:

 • Haver rebut formació, no necessàriament especialitzada, que permeti conèixer i aplicar l'anàlisi de la realitat social dels principals enfocaments de la disciplina sociològica.
 • Haver rebut formació metodològica orientada al coneixement i maneig dels mètodes d'investigació de les ciències socials i de les seves tècniques, tant bàsiques com avançades.
 • Haver aplicat la formació metodològica a totes les etapes d'un procés d'investigació l'objecte d'estudi del qual sigui de rellevància sociològica.
 • Coneixement d'idiomes: és indispensable utilitzar l'anglès al llarg del procés formatiu.
 • Desenvolupar la tesi doctoral en alguna de les línies de recerca específiques dels equips d'investigació associats al programa de doctorat.

Sortides professionals

Les sortides professionals dels futurs doctors d’aquest programa de doctorat inclouen tant el sector públic com el sector privat, amb una presència destacada en les universitats públiques i privades i en els centres de recerca:

 • Fer un postdoctorat en una institució acadèmica que tingui línies de recerca relacionades amb l'àrea específica de coneixement de la tesi doctoral.
 • Tasques de recerca i de docència en departaments universitaris i en instituts i centres de recerca.
 • Desenvolupament de spin-offs i de projectes d'autoocupació vinculats a la transferència de coneixements en l'àmbit social, habitualment en el context d'equips de caràcter mutidisciplinar (consultoria en ciències socials, consultoria en recerca aplicada, etc.).
 • Lideratge i gestió d'organitzacions no lucratives, com també d'institucions i organismes públics a nivell local, estatal i internacional.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Sociologia busca formar doctors en investigació avançada i de qualitat, com també el desenvolupament de les competències i habilitats necessàries per a la incorporació de futurs doctors en l'àmbit acadèmic i professional.

Cal destacar com a objectius formatius:

 • Formar a investigadors per tal que siguin capaços de formular, dissenyar i posar en pràctica un procés de recerca original i de rellevància sociològica, en l'àmbit d'estudi de la complexitat i diversitat de la vida i el canvi social, el funcionament dels seus principals mecanismes i la interrelació dels fenòmens socials.
 • En el context científic de la disciplina sociològica i de l'àmbit d'investigació específic en el qual s'emmarca la tesi doctoral, proporcionar coneixements avançats sobre els aspectes teòrics i pràctics, així com sobre els mètodes i tècniques d'investigació.
 • Formar investigadors a fi que desenvolupin una investigació que representi, dins les diferents àrees de coneixement de la sociologia, innovació reconeguda per la comunitat científica internacional en aspectes socials, culturals o tecnològics, que permetin avenços en la gestió de la cohesió social i de la millora de les oportunitats de les persones en societats complexes.

L'assoliment dels objectius està lligat a l'elaboració d'una tesi doctorals, on s'han d'aplicar els mètodes d'investigació específics de la disciplina i s'ha de demostrar coneixements avançats sobre els aspectes teòrics i pràctics de la sociologia.

Coordinador/a

Enrico Mora Malo

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • El coordinador/a del programa de doctorat.
 • El director/a del Departament de Sociologia o la persona en qui delegui.
 • El coordinador/a dels diferents màsters oficials del Departament de Sociologia.
 • Una representació de les línies de recerca del programa que no superi les 4 persones.

Gestió administrativa

Secretaria del Departament de Sociologia
Edifici B. Despatx B3b-141
Campus Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona
Tel. 0034 935811152
Mail: coordinacio.doctorat.sociologia@uab.cat
Web del Departament de Sociologia

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació
Aquest doctorat va obtenir la prestigiosa Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri d’Educació per al RD 1393/2007, la qual va possibilitar que el programa es poguès presentar a convocatòries d'ajuts de mobilitat per a estudiants i professors, i que disposès d’altres avantatges en convocatòries públiques.
Nombre de places: 15
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Sociologia
Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.uab.cat/departament/sociologia/