Presentació

El programa de doctorat en Història de la Ciència té com a objectiu la formació d'investigadors d'alt nivell en els camps de la història de la ciència, de la tecnologia i de la medicina. Des del seu privilegiat estatus interdisciplinari, la investigació en història de la ciència representa un vincle imprescindible per superar les barreres que separen en la nostra societat les cultures humanística i científica. És per això que admet un alumnat molt divers que es veu unit pel seu interès per l'estudi de les relacions ciència-societat.

Les eines d'anàlisi de la disciplina, que prenen la història com a eix, ens permeten oferir una visió pròpia i informada del rellevant paper que té la ciència en la societat actual. Aquest programa de doctorat ha estat distingit de manera ininterrompuda amb la Menció de Qualitat des de 2003, qualitat que va ser reconeguda pel Ministeri d'Educació en concedir la Menció cap a l'Excel·lència l'any 2011 i conservada en l'actualitat.

Perfil del doctorand

Aquest programa de doctorat admet alumnes amb formació en ciències humanes, ciències socials, ciències experimentals i tecnològiques o ciències de la salut que compleixin els requisits d'accés al programa de doctorat establerts per la legislació vigent, i que tinguin interès a completar la seva formació adquirint competències avançades en investigació en el camp de la història de la ciència. Els requisits específics del programa s'han establert per assegurar un perfil de doctorand o doctoranda que maximitzi les probabilitats d'èxit en el programa. El o la aspirant ha de tenir experiència reconeguda en recerca, uns coneixements profunds dels marcs conceptuals i les eines bàsiques en Història de la Ciència i capacitat d'assimilar nous coneixements.

 

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals les següents:
 • Carrera acadèmica en història de la ciència, la tecnologia i la medicina.
 • Didàctica de les ciències.
 • Àmbits de la museologia, arxius i món editorial.
 • Conservació i gestió del patrimoni científic i cultural.
 • Comunicació científica.
 • Periodisme científic.
 • Gestió de la informació científica.
 • Divulgació científica.
 • Terminologia científica.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Història de la Ciència persegueix que el doctorand adquireixi una visió transversal i interdisciplinària de la història de la ciència. Els seus objectius generals són formar investigadors i docents especialitzats en història de la ciència i promoure, fomentar i estimular el desenvolupament de línies d'investigació relacionades amb la història de la ciència.


L'objectiu genèric del programa de doctorat en Història de la Ciència és l'elaboració d'una tesi doctoral en aquesta disciplina, a través de la qual el doctorand assoleixi els següents objectius particulars:
 • El coneixement de les eines conceptuals i metodològiques pròpies de la disciplina, aplicades al seu cas d'estudi o àmbit concrets.
 • La capacitat per analitzar críticament i avaluar i sintetitzar idees noves i complexes.
 • La destresa en la comunicació dels resultats del seu treball científic a la comunitat acadèmica i professional.

La proposta d'aquest programa de doctorat respon a la rellevància històrica de la ciència, la tecnologia i la medicina, i a la seva importància actual: la història de la ciència ofereix una visió global dels processos que han configurat la ciència, la tecnologia i la medicina contemporànies, i és una excel·lent eina d'anàlisi i comprensió de la ciència i les seves relacions socials, que complementa la formació dels científics aportant-hi perspectives humanistes i ètiques, i la de totes aquelles persones l'activitat professional de les quals tindrà a veure amb la ciència, des de la comunicació i la divulgació científiques fins a la museologia.

Coordinador/a

Mònica Balltondre Pla

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La comissió acadèmica d'aquest programa de doctorat està formada per:
 • Els coordinadors locals del programa de doctorat (UAB i UB).
 • Dos professors dels departaments que participen en el programa.

Gestió administrativa

IHC - Institut d'Història de la Ciència
Despatx MRC/331
Mòdul de Recerca C
Carrer de Can Magrans, s/n
Universitat Autònoma de Barcelona
08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Telèfon: +34 93 586 8681
E-mail: ihc@uab.cat

Departament d'Història Moderna i Contemporània
Despatx B7/1098
Edifici B
Carrer de la Fortuna, s/n
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Telèfon: +34 93 581 4829

 

Interuniversitari

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Favorable per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 25 (15 UAB i 10 UB)
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, anglès, castellà
Universitats o institucions responsables:

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
IHC - Institut d'Història de la CiènciaInstitucions que hi col·laboren:
Institució Milà i Fontanals del Consell Superior d'Investigacions Científiques de Barcelona (IMF-CSIC)
Museu d'Història de la Medicina de Catalunya (MHMC)
Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Université Pierre et Marie Curie (Paris) (UPMC)
Universidad de Málaga (UMA)
Ciències
Arts i Humanitats

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: https://www.uab.cat/ihc/