Presentació

El programa de doctorat en Història de l'Art i Musicologia de la UAB es planteja com la continuació i consolidació d'uns estudis acadèmics que tenen com a pas següent l'obtenció del títol de doctor mitjançant la realització d'una tesi doctoral en la qual el doctorand sigui capaç de demostrar la capacitat investigadora i d'anàlisi en les matèries específiques d'història de l'art i música. A aquest efecte, el departament té col·laboracions amb altres universitats europoeas, museus i instituts musicals, motivades principalment per la participació de professors i investigadors d'aquestes institucions en els grups de recerca del programa. És freqüent que els investigadors que hi pertanyen participin en els nostres seminaris doctorals i contribueixin en l'orientació i tutorització dels doctorands. Entre aquestes institucions es compta amb les universitats de Trier, Freiburg, la Mozarteum de Salzburg, la Saarlandes, la Universtà degli Studi Roma-Tor Vergata, la Cattolica di Milano, l'Autònoma de Mèxic, l'Istituto per i Bieni Musicali dal Piemonte o el Conservatori Statale di Musica "La Canepa".

Perfil del doctorand

Els requisits que aquest programa de doctorat ha establert per assegurar un perfil de doctorand que maximitzi les probabilitats d'èxit en el programa són els següents:

 • Experiència reconeguda en recerca.
 • Coneixements profunds dels conceptes i eines bàsics en història de l'art i musicologia.
 • Capacitat d'assimilar nous coneixements.
 • Coneixement idiomes, especialment anglès, italià i francès amb un nivell mínim de comprensió lectora i oral.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals les següents:

 • La recerca de les matèries relacionades amb l'art.
 • L'ensenyament reglat (universitat i ensenyaments mitjans) i lliure (museus, institucions culturals, institucions del patrimoni).
 • Difusió de les arts visuals i del patrimoni històric artístic.
 • Crítica de l'art i documentació.
 • Gestió de museus i institucions culturals: conservadors i ajudants de museus, coordinadors d'exposicions.
 • Gestió cultural en l'àmbit privat i públic.
 • Disseny d'activitats i programacions culturals (seminaris d'art, cicles de cinemes i vídeo, conferències, etc).
 • Comissariat d'exposicions i esdeveniments culturals.
 • Mercat de l'art (galeries, subhastes, expertització i peritatge d'obres d'art…) i assessorament de col·leccions.
 • La gestió editorial especialitzada: catàlegs, llibres d'art, revistes, responsables de continguts en pàgines web.
 • Protecció i conservació del patrimoni (catalogació de béns culturals mobles i immobles).
 • Desenvolupament i planejament urbà (incorporació en equips multidisciplinaris per a l'anàlisi urbana, catalogació d'immobles, plans de protecció, etc.)

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Història de l'Art i Musicologia té com a objectiu fonamental la formació d'especialistes en aquesta matèria que, amb la millora de les seves competències en investigació, siguin capaços de dur a terme recerques rigoroses en els camps d'interès de les matèries competents. D'altra banda, també té com a línia d'actuació formar els estudiants per impulsar i afavorir els estudis interdisciplinaris entre història de l'art i musicologia i altres matèries relacionades com la història, l'arqueologia o la restauració d'obres d'art i arquitectura, oferint un model de formació que aprofundeixi en línies de recerca comunes.

Coordinador/a

Eduardo Carrero Santamaria

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • el coordinador/a del programa de doctorat.
 • el director/a del departament d'Art i de Musicologia.
 • un representant de cada un dels màsters oficials de l'àmbit del departament.

Gestió administrativa

Departament d'Art i de Musicologia
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B. Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Telèfon: 93 581 1370
uisad.art.historia.musicologia.doctorats@uab.cat
Persona de contacte: Susanna Codolar Gil

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 14
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, francès, castellà, italià i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament d'Art i de Musicologia
Arts i Humanitats

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició