Presentació

El Departament de Física de la UAB juntament amb una sèrie d'instituts de recerca de l'esfera de la UAB impulsa el programa de doctorat en Física, l'objectiu del qual és formar investigadors amb capacitat per iniciar i completar de manera satisfactòria una investigació original, innovadora i de qualitat, que culmini, finalment, amb la defensa d'una tesi doctoral.

Els temes d'investigació del programa de doctorat en Física abracen pràcticament totes les disciplines de la física: la física de les altes energies, les partícules elementals, la astrofísica, la cosmologia, la mecànica quàntica, la informació quàntica, l'òptica quàntica, l'òptica aplicada, la ciència i tecnologia dels materials, la nanociència, l'electromagnetisme, la superconductivitat, la física estadística, la dinàmica no-lineal, la física de les radiacions i la física ambiental.

Perfil del doctorand

El perfil del doctorand correspon a un alumne que hagi cursat algun dels següents màsters (o màsters afins): màster oficial en Fotònica; màster oficial en Física de les Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia; màster oficial en Generació i Aplicació de la Radiació Sincrotró; màster oficial en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria, i màster oficial en Nanotecnologia i Ciència dels Materials.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:
  • Recerca en instituts d'investigació i en la universitat tant de tipus fonamental com aplicada.
  • Departaments de recerca i desenvolupament d'empreses en qualsevol dels àmbits de la física.
  • Emprenedoria en sectors d'alta tecnologia.
  • Investigació en centres públics o privats.
  • Ensenyament a secundària i a la universitat en l'àmbit de la física.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Física té com a objectiu formar investigadors amb capacitat per iniciar i completar de manera satisfactòria una investigació original, innovadora i de qualitat. Aquesta investigació pren forma en una tesi doctoral. A més a més, els investigadors han de mostrar un profund coneixement de la bibliografia específica del tema que sigui objecte d'estudi, capacitat de síntesi i d'interpretació i coneixement dels principals debats i aportacions científics més recents, sobretot dins de l'àmbit en el qual s'emmarqui la investigació.

Coordinador/a

Aitor Lopeandia Fernández

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La comissió acadèmica del programa de doctorat en Física està formada per:
  • El coordinador/a del programa de doctorat.
  • Tres professors o investigadors del departament de Física.

Gestió administrativa

Departament de Física
Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
Telèfon: +34 93 581 21 77
Fax +34 93 581 21 55
Secretaria: d.fisica@uab.cat
Postgrau: postgrau.fisica@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Excel·lent per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 25
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Castellà, anglès i català
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Física

Institucions que hi col·laboren:
Institut de Física d’Altes Energies
Institut de Ciències de l’Espai
Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Instiut de Microelectrònica de Barcelona
Institut Català de Nanotecnologia
Centre d’Investigació en Nanociència i Nanotecnologia
Sincrotró ALBA
Ciències

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició