Presentació

El programa d’estudis de doctorat en Filosofia ofereix formació per a la recerca internacional de primer ordre en l’àmbit de la filosofia i culmina amb l’elaboració de la tesi doctoral. En particular, i en acord amb les línies de recerca del programa, la formació que s’ofereix permet obtenir i desenvolupar les eines i els marcs teòrics que fan possible l’anàlisi del món i de la vida d’avui en clau contemporània.

Aquesta formació comporta un alt nivell d’exigència, tant metodològica com temàtica, i una tutoria molt propera. Al llarg dels estudis, l’estudiant rep orientació en relació a:

 1. La selecció d’un tema de recerca adequat a les seves capacitats, coneixements i interessos, així com als requisits acadèmics de rigor i originalitat.
 2. L’obtenció de materials documentals i bibliogràfics per avançar en el plantejament de la recerca.
 3. La planificació realista del calendari de treball que asseguri la coincidència d’objectius i mitjans que han d’abocar la recerca a la defensa de la tesi doctoral.
 4. La capacitació metodològica que permeti elaborar de forma exhaustiva el tema de recerca.

El programa ofereix un ampli ventall d’activitats formatives que conformen un espai de discussió i posada a prova dels resultats de la recerca que es du a terme i que en permet la progressiva actualització i també l’avaluació.

El programa té un caràcter marcadament internacional, no només per la trajectòria de la major part de l’equip docent, sinó també pel nombre de convenis que vinculen aquest equip a universitats estrangeres, europees i extraeuropees, i, en particular, per la seva vinculació a la plataforma Europhilosophie atesa la col·laboració del Departament de Filosofia en el Màster Mundus homònim i en la forma d’organització conjunta d’activitats formatives compartides.

Perfil del doctorand

Els estudis de doctorat en Filosofia ofereixen un programa principalment enfocat en els problemes plantejats en l'àmbit del pensament contemporani. Per això, estan dirigits a la formació d'investigadors, amb una èmfasi en la metodologia i les tècniques de la recerca conduents a l'elaboració de la tesi doctoral.  Així mateix, pretenen consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre recerca bàsica i aplicada, de manera que sigui possible estimular una atmosfera intel·lectual rica i interdisciplinària, condició necessària per la qualitat de la cerca doctoral.

Les tesis doctorals que s'elaboren reflecteixen el ventall de les línies de recerca que es desenvolupen en el departament, sobretot des dels projectes de recerca que s'acullen.

D'aquí que, els estudis de doctorat en Filosofia poden suscitar l'interès d'estudiants en àmbits ben varis dels considerats en la branca d'arts i humanitats, ciències socials, polítiques i jurídiques, però també econòmiques i les ciències experimentals en el seu vessant més especulatiu, decidides a investigar en relació als reptes que les experiències del món i de la vida contemporanis aboquen al pensament.

Sortides professionals

El programa ofereix sortides professionals vinculades a la recerca post-doctoral (nacional i internacional), i també a la docència a centres d’educació superior i de secundària. Però també ofereix sortides vinculades a l’àmbit extraacadèmic, com ara l’edició i publicació (també en premsa), la producció i gestió cultural o la consultoria científica i la crítica especialitzada.

Objectius i justificació

El principal objectiu del programa d’estudis de doctorat en Filosofia consisteix en formar personal investigador que pugui seguir amb el destí natural dels estudis en filosofia després d’haver cursat el grau i el màster interuniversitari Reptes de la Filosofia Contemporània, integrat a la plataforma Europhilosophie, que ofereix el Departament de Filosofia a la UAB.

Però també acull estudiants que provinguin de graus afins en l’àmbit de les arts i les humanitats i en altres àmbits que confronten l’anàlisi del món i la vida actuals. En aquest sentit, doncs, es tracta de capacitar els/les estudiants amb les eines i metodologies necessàries per tal d’abordar les problemàtiques pròpies del pensament contemporani en clau interdisciplinar, que es veuen reflectides, a més, en les línies de recerca que el programa ofereix i damunt les quals se sosté.

Paral·lelament,es fomenta la participació en activitats formatives, que inclouen reunions científiques, les quals contribueixen a posar a prova i a avaluar la vigència i rellevància dels resultats de la recerca i també a la transferència de coneixement.

I, a més, s’atorga gran èmfasi a la internacionalització de la recerca, ja sigui des de l’organització d’activitats formatives en cooperació amb universitats i centres de recerca estrangers, ja sigui fomentant l’obtenció de títols amb validesa internacional, tant en forma de cotuteles com de doctorats internacionals.

Coordinador/a

Jaume Mensa Valls

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • Coordinador/a
 • Director de departament
 • Representants de les línies de recerca del programa de doctorat no superiors a tres persones.

Gestió administrativa

Lloc: Departament de Filosofia de la UAB
Ubicació: Facultat de Filosofia i Lletres
Telèfon: 93 581 16 18
Contacte:
Secretaria Departament de Filosofia (d.filosofia@uab.cat)

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 15
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà, anglès, francès, alemany i italià
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Filosofia

Institucions que hi col·laboren:

Consorci internacional d’universitats de la plataforma Europhilosophie:

 • Université de Toulouse - Jean Jaurès
 • Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

Xarxa d’universitats amb convenis Erasmus:

 • Càtedra Ferrater Mora (Universitat de Girona)
 • Ediuoc - Editorial de la Universitat Oberta de Catalunya
 • Institut Francès de Barcelona
 • Alliance Française de Sabadell
 • Museu Picasso de Barcelona
 • Fundació Joan Miró de Barcelona
 • Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
 • Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Arts i Humanitats

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.uab.cat/web/doctorat-1320825412601.html