Presentació

El disseny d'aquest programa de doctorat en Filologia Espanyola respon a diversos factors contextuals, que van des dels més obvis, com els requeriments d'aplicació i adaptació al Reial Decret 99/2011, que regula els estudis de doctorat, fins a la història i tradició docent i investigadora del mateix departament de Filologia Espanyola des del qual es proposa.

Des que el departament es fundà el 1968 han passat pel departament, i per les aules i el doctorat, figures punteres en el món de les lletres hispàniques, des d'escriptors de la talla de Cristina Peri Rossi o el premi Nobel Mario Vargas Llosa, fins a filòlegs de primer ordre com els professors Sergio Beser, Alberto Blecua o Francisco Rico, l'actual director de la Reial Acadèmia Espanyola, José Manuel Blecua, aquests últims ja jubilats però encara en exercici en el doctorat.

Al costat d'ells, altres professors més joves, diversos d'ells investigadors principals en grups i projectes de recerca punters, contribueixen a fer d’aquest departament (i la Facultat) un dels millors d'Espanya (el millor segons algunes publicacions al voltant del tema; vegeu informes d'El Mundo, anys 2011 i 2012). D'acord amb el RD 99/2011, el programa s'ha concebut, precisament, al voltant d'aquests investigadors, equips i les respectives línies d'investigació.

Perfil del doctorand

El candidat a ingressar en el programa de doctorat en Filologia Espanyola ha d'acreditar coneixements profunds en llengua i literatura espanyoles o lingüística, així com dominar les habilitats necessàries per dur a terme una investigació científica original en algun d'aquests camps.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:
 • Recerca i docència superior de la llengua i la literatura espanyola.
 • Inserció al mon de l'edició.
 • Assessoria en l'àmbit de la llengua i la literatura espanyola.
 • Docència en centres d'ensenyament públics o privats (secundària, batxillerat, universitat).
 • Docència en centres d'educació d'adults.
 • Ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera.
 • Ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera a immigrants.
 • Inserció en el món editorial (producció, correcció, traducció, elaboració de diccionaris).
 • Inserció en la crítica literària.
 • Promoció literària i l'assessorament tècnic d'agències literàries.
 • La recerca (universitats, instituts de recerca de filologia i lingüística, arxius i biblioteques).
 • Gestió cultural.
 • Inserció en la societat de la informació (redacció i col·laboració en premsa, redacció de continguts per a empreses a Internet, etc.).
 • Serveis lingüístics.
 • Indústries de la llengua i aplicacions de noves tecnologies.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Filologia Espanyola té com a objectiu formatiu que els doctorands adquireixin les competències necessàries per al desenvolupament d'investigacions, així com tasques professionalsen diferents àmbits relacionats amb la llengua i la literaturaespanyola.

El programa ofereix als doctorands la possibilitat d'incorporar-se al sistema acadèmic i científic a partir de grups d'investigació o, també, a través d'aquelles línies que es considerin més idònies per adquirir les capacitats formatives que permeten l'ocupació professional. S'emfasitza el domini de temes, tècniques i mètodes científics innovadors i originals amb un compromís amb l'excel·lència.

Coordinador/a

Cristina Buenafuentes de la Mata

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • El coordinador/a del programa de doctorat.
 • El coordinador/a del màster universitari en Llengua i Literatura Espanyola (en la denominació que en el moment tingui).
 • Tres doctors que formen part del programade doctorat.

Gestió administrativa

UISAD - Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental
Departaments de Filologia Catalana i Filologia Espanyola

Edifici B
Facultat de Filosofia i Lletres
08193 Bellaterra (Barcelona)
Despatx: B11/276
Telèfon: 93 581 1216
uisad.filologies.tercer.cicle@uab.cat
Persona de contacte: Beatriz Díaz Rodríguez

 

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Excel·lent per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 15
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Castellà, català i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Filologia Espanyola
Arts i Humanitats

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://dfe.uab.es/doctorado.php