Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)

Presentació

El programa de doctorat en Economia, Organització i Gestió / PhD in Economics Management and Organization (DEMO) és un doctorat interuniversitari fruit de la col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pública de Navarra i la Universitat de les Illes Balears. El doctorat té una forta orientació internacional i un alt compromís en la generació de coneixement socialment rellevant que permeti millorar la gestió actual de les empreses i el seu grau de compromís social.

El programa de doctorat està dirigit a formar persones interessades a desenvolupar una carrera professional dins del món universitari o bé fora d’aquest àmbit. En un món cada cop més competitiu, tant els líders empresarials com els agents governamentals han d’augmentar la rigorositat de les anàlisis per tal de millorar l’encert de les decisions i comunicar aquestes amb la finalitat d’involucrar altres persones de diferents entorns educatius i culturals.

Aquest programa de doctorat desenvolupa una sèrie d’instruments i oportunitats per millorar aquestes capacitats. Tanmateix, el programa ofereix una via lenta per a aquells que estiguin desenvolupant tasques professionals fora de l’àmbit universitari i intenta establir col·laboracions amb empreses per desenvolupar tesis doctorals en el si de les empreses (doctorats industrials).

Perfil del doctorand

Els programa de doctorat estableix els requisits següents per assegurar un perfil de doctorand que maximitzi les probabilitats de finalitzar la tesi doctoral amb la qualitat i els terminis previstos.
  • Coneixements profunds dels conceptes i eines bàsics per fer recerca competitiva en l'àmbit de l'administració i direcció d'empreses i l'economia de les organitzacions. Per això és un requisit necessari haver cursat un màster universitari orientat a la investigació sobre temes relacionats amb l'administració i economia de l'empresa.
  • La llengua vehicular del programa de doctorat és l'anglès, per la qual cosa és un requisit necessari demostrar un nivell d'anglès equivalent al nivell d'usuari avançat B2.1 del Marc Europeu Comú de referència. 

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:
  • Món acadèmic
  • Càrrecs de gestió i direcció empresarial
  • Oposició a alts càrrecs de gestió a les Administracions Públiques

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Economia, Organització i Gestió / PhD in Economics Management and Organization (DEMO) té com a objectiu formar en tres anys els doctorands perquè siguin capaços d’elaborar recerca competitiva a nivell internacional sobre temes vinculats a la gestióempresarial. El programa també té com a objectiu generar una recerca socialment útil. Per tant, la recerca ha d’abordar problemes reals i actuals de la realitat empresarial que ens envolta i ha d’intentar millorar tant les pràctiques dels gestors empresarials com el seu compromís social, a més a més de les polítiques industrials dels nostres governants.

Coordinador/a

Miguel Ángel García Cestona

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

Dos representants de cadascuna de les tres universitats participants: en total sis membres, d'entre els quals, el coordinador/a del programa de doctorat.

Gestió administrativa

Informació:
Sra. Mireia Cirera
doc.demo@uab.cat
Tel. +34 93 581 1209
Departament d'Empresa

Interuniversitari

Doctorat conjunt

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació
Aquest doctorat ha obtingut la prestigiosa Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri d’Educació, la qual possibilita que el programa es pugui presentar a convocatòries d'ajuts de mobilitat per a estudiants i professors, i que disposi d’altres avantatges en convocatòries públiques.
Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de les Illes Balears
Universidad Pública de Navarra
Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: https://pagines.uab.cat/demo/