Presentació

Els departaments de Cirurgia i de Ciències Morfològiques de la Universitat Autònoma de Barcelona han contribuït, històricament, en la investigació quirúrgica i de les ciències morfològiques amb estudis de doctorat propis i amb nombroses tesis doctorals. Aquests departaments presenten, conjuntament, el programa de doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques, adaptat a la nova normativa de doctorat derivada del Reial Decret 99/2011.

Aquest programa de doctorat cerca que els doctorands puguin adquirir les competències necessàries com a investigadors en les diferents especialitats de l’àmbit quirúrgic, en el camp de l’anatomia i l’embriologia o en el de l’anatomia patològica, en els seus vessants estructural i molecular, dins del camp de les ciències de la salut.

Per instrumentalitzar els objectius plantejats, es presenten un conjunt de línies de recerca que inclouen els aspectes més importants en el pla assistencial i de recerca, de cadascuna de les grans especialitats que la constitueixen, des de l'àmbit de la cirurgia escollida o des de l'àmbit de les ciències morfològiques.

La formació es porta a terme mitjançant competències d'investigació. Segons la línia de recerca escollida, és possible investigar dins la cirurgia experimental clínica, amb estudis analítics observacionals d'autocrítica, assaigs amb medicaments, materials i productes científics que s'han provat amb èxit en animals de laboratori, però encara no han estat administrats a persones, o no s'han estudiat de manera comparativa per entendre les seves indicacions i l'impacte assistencial. També és possible investigar sobre animals de laboratori, que permeten una contribució més ràpida a l'avenç científic, per aconseguir en la pràctica quirúrgica la utilització de productes i procediments controlats, minimitzant els problemes i evitant, tant com sigui possible, efectes no desitjats i despeses innecessàries, aprofundint en el coneixement de la fisiopatologia de les síndromes, malalties i processos quirúrgics i desenvolupant innovacions que millorin l'estratègia assistencial.

En el camp de les ciències morfològiques, és possible fer recerca en el camp de l'organogènesi, en el desenvolupament normal i patològic de diversos òrgans i sistemes, i en la metodologia de l'aprenentatge d'anatomia i embriologia humanes. En el camp de l'anatomia patològica, les principals línies d'investigació versen en les bases moleculars del càncer en les seves múltiples expressions, especialment pel que fa a les vies de senyalització, factors de progressió i marcadors pronòstics i de resposta al tractament.

Perfil del doctorand

Els requisits propis d’aquest programa de doctorat s'han establert per assegurar un perfil d'estudiant que maximitzi les probabilitats d'èxit en el programa.

El perfil de l'estudiant correspon a una persona amb interès per desenvolupar la seva carrera professional com a investigador en el sector sanitari, dins l'àmbit quirúrgic i del camp de les ciènciesmorfològiquesper liderar i cooperar en el transvasament de coneixement cap al benestar de la societat.

El perfil d'ingrés dels estudiants del programa de doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Coneixements generals de les matèries bàsiques integrades en els estudis de grau, o equivalent, màster i titulacions de ciències de la salut.
 • Capacitat analítica i interès pels avenços en la investigació en l'àmbit de la cirurgia i de les ciències morfològiques.
 • Interès en la formació per la investigació i la docència en les diferents especialitats quirúrgiques, l'anatomia i/o embriologia humanes o l’anatomia patològica en els seus vessants morfològic i molecular.
 • Capacitat de treball en equip, dedicació, habilitat per a la presa de decisions.
 • Capacitat per comunicar, comprendre i transmetre conceptes abstractes en més d'un idioma i, en particular, en anglès.

Els doctorands, una vegada finalitzat el programa de doctorat, tindran com a principal sortida professional la inserció en instituts de recerca, en hospitals i àrees de salut que disposen de projectes de recerca en els serveis o departaments.

Sortides professionals

Actualment, el doctorat és un valor afegit en el barem de mèrits per optar a totes les places mèdiques en els diferents àmbits: assistencial, docent, de recerca i de gestió. La incorporació de doctors en cirurgia i ciències morfològiques garanteix poder treballar per augmentar la seguretat i la innovació tecnològica en aquest àmbit.

En el futur, el nivell de doctor potenciarà el paper que poden tenir aquests investigadors en els equips de recerca dels instituts/parcs científics, treballant directament en els models experimentals de malalties i tècniques quirúrgiques.

Tot això permet i a la vegada millora:

 • La incorporació al món professional del sector sanitari, dins l'àmbit quirúrgic i de l'anatomia patològica.
 • La incorporació en hospitals o àrees de la salut que disposen de projectes d'investigació en els seus serveis o departaments. Especialment, aquells que estan vinculats a instituts de recerca/parcs científics.
 • La incorporació al món acadèmic, tant en el sector de l'ensenyament secundari (mòduls relacionats amb ciències de la salut) com de l'ensenyament universitari (especialment en l'àmbit quirúrgic, d'anatomia humana i anatomia patològica).

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques cerca que l'estudiant aprengui a aplicar el mètode científico-experimental per contribuir al progrés i la seguretat de l'estratègia assistencial, diagnòstica i terapèutica de l'àmbit de la cirurgia escollida. L'objectiu del programa doctorat és formar investigadors amb capacitat per iniciar i completar de manera satisfactòria una investigació original, innovadora i de qualitat. Aquesta investigació pren forma en una tesi doctoral. A més a més, els investigadors han de mostrar un profund coneixement de la bibliografia específica del tema que sigui objecte d'estudi, capacitat de síntesi i d'interpretació i coneixement dels principals debats i aportacions científics més recents, sobretot dins l'àmbit en el qual s'emmarqui la investigació.

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, els doctorands d’aquest programa tenen a l’abast les infraestructures per a la recerca següents:
 • Unitats Docents (Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu, Hospital Universitari Vall d'Hebron, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Hospital del Mar, Hospital de Sabadell-Corporació Sanitària Parc Taulí)

Cadascuna de les cinc unitats docents correspon a un hospital terciari o d'àmbit comarcal de gran nivell, que disposa de tots els serveis assistencials clínics (incloent-hi cirurgia general i especialitats quirúrgiques) i serveis de suport diagnòstic, entre ells el Servei d'Anatomia Patològica, com també aules de docència on es fan sessions clíniques (pròpies del servei o interdepartamentals de l'hospital), biblioteca i accés al sistema d'informació clínica propi de cada centre. El doctorand relacionat amb aquestes especialitats pot fer el seu treball experimental o d'investigació clínica i translacional en aquests serveis i disposar de totes les infraestructures físiques i del coneixement pròpies dels hospitals.

En els convenis que la UAB té establerts amb les institucions sanitàries es detallen els recursos físics i instrumentals que aquestes institucions posen a disposició de la Universitat per al desenvolupament de la docència i la investigació.

Coordinador/a

Xavier Serra Aracil

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • El coordinador/a del programa de doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques.
 • Els directors dels departaments de Cirurgia i Ciències Morfològiques.
 • Els secretaris acadèmics dels departaments de Cirurgia i de Ciències Morfològiques.
 • Els coordinadors departamentals del programa de doctorat en Cirurgia i de Ciències Morfològiques.
 • Un professor representant de cada línia d'investigaciódel programa de doctorat.

Gestió administrativa

Departament de Cirurgia
Facultat de Medicina - Unitat Docent de la Vall d'Hebron
Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129
08035 Barcelona
Tel. 93 428 2519 - Fax 93 428 2710
doctorat.cirurgia@uab.cat

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 60
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Anglès, català i castellà
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Ciències Morfològiques
Departament de Cirurgia

Institucions que hi col·laboren:
Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau
Hospital Universitari de la Vall d'Hebron
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Hospital del Mar i de l'Esperança
Hospital Universitari Parc Taulí

*Altres institucions o hospitals col.laboren de manera ocasional amb el doctorat, com l'hospital de Mataró i el de Terrassa. En l'àmbit de la recerca translacional, el programa compta amb els instituts i fundacions d'investigació en ciències de la salut de les unitats docents de la Vall d'Hebron, del Germans Trias i Pujol i de l'Hospital del Mar, que tenen incorporats en l'activitat de recerca professors de la nostra universitat.
Ciències de la Salut

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: doctoratcirurgia.uab.cat