Doctorat en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals

Presentació

L'objectiu general del programa de doctorat en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals / Politics, Policies and International Relations és la formació d'estudiants en investigadors amb alts nivells de coneixement i capacitat analítica rellevant per a una carrera acadèmica o professional d'àmbit internacional.

Aquest programa de doctorat reuneix per primera vegada a tres programes anteriors, que amb trajectòries diverses, presenten un balanç molt significatiu de recerques i de tesis presentades i defensades amb èxit. Aquests programes són el doctorat en Ciència Política, el doctorat de Polítiques Públiques i el doctorat en Relacions Internacionals i Integració Europea.

Seguint les tendències internacionals sobre aquest tema, l'articulació i integració que aquí presentem vol constituir un salt de qualitat i d'exigència acadèmica, sumant investigadors molt acreditats en els seus respectius camps. Els beneficis per als estudiants de doctorat són evidents, tant per l'indubtable augment en qualitat i quantitat del conjunt, com per les potencialitats que permet l'encreuament de perspectives i de temes.

El programa presenta ja avui una molt alta projecció internacional procedent tant de la seva trajectòria prèvia, com de la seva mateixa força i capacitat actual, reforçada i ampliada amb aquesta integració. Aquesta projecció s'ha anat reflectint en el perfil dels estudiants i les seves altes taxes de mobilitat.

De la mateixa manera, les activitats de recerca dels investigadors involucrats al programa tenen xarxes i col·laboracions acadèmiques a nivell internacional que contribueixen a un àmbit acadèmic estimulant per als nostres estudiants. El programa posa èmfasi en la formació i recerca en anglès, i estudiants sense coneixement de castellà o català poden seguir el programa.

Aquest programa ha realitzat convenis de cotutela amb la Universitat de Ginebra (Suissa), la Universitat Federal de Minas Gerais (Brasil) i la Universitat de Montpellier (França).

Perfil del doctorand

El perfil d'ingrés dels futurs candidats del doctorat en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals / Politics, Policies and International Relations inclou els següents elements per assegurar un perfil d'estudiant que pot tenir un millor aprofitament del programa:

  • estudiants amb titulació superior (grau i/o postgrau en alguna disciplina de les ciències socials),
  • estudiants amb una trajectòria d'excel·lència i amb un bon coneixement d'anglès (nivell B2),
  • estudiants preferiblement amb experiència internacional i amb alta motivació per realitzar tres anys de recerca doctoral.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:

  • Institucions públiques i privades d’educació superior.
  • Institucions públiques i privades d'anàlisis i consultoria (Think Tanks, administració publica).
  • Organitzacions no governamentals a nivell local, nacional i internacional.

Objectius i justificació

L'objectiu general del programa de doctorat en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals / Politics, Policies and International Relations és la formació d'estudiants en investigadors professionals d'àmbit internacional.

El candidat que obtingui el seu doctorat haurà consolidat un ampli ventall de competències transferibles i aplicables a treballs de l'àmbit de l'educació superior i d'altres sectors tant públics com privats que requereixin coneixements especialitzats.

A més dels coneixements especialitzats d'un camp particular de la ciència política, les polítiques públiques o les relacions internacionals, els doctors titulats en el nostre programa comptaran amb l'experiència i competència per al disseny de projectes de recerca, la resolució de les qüestions metodològiques centrals dins de les ciències socials, així com les habilitats de comunicació oral i escrita en diferents idiomes, juntament amb una alta capacitat d'autoaprenentatge, essencial per als diferents projectes en els quals els doctors del nostre programa participin.

Coordinador/a

Nuria Font Borras

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

  • El coordinador del programa de doctorat.
  • Un representant de cada una de les unitats departamentals implicades en el programa de doctorat.
  • Una representació de les línies de recerca del programa de doctorat no superior a 3 persones.

Gestió administrativa

Secretaria del Departament de Dret Públic i Ciències Històricojurídiques
Facultat de Dret - Despatx B2/104
Campus de la UAB. 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) - Barcelona - Spain
Telèfon: +34 935 813 765
e-mail: doctorat.ppir@uab.cat

 

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 15
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Ciència Política i Dret Públic
Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://ppir.uab.cat/