Presentació

Un grup de professors de diferents departaments de la UAB ja va veure l'any 1992 la necessitat d'impulsar uns estudis multidisciplinars en ciències ambientals per primera vegada a Espanya. La llicenciatura en ciències ambientals va ser homologada com a carrera universitària el 1996. Això va crear la demanda d'un centre obert a estudiants i professors i d'una eina útil i flexible de comunicació entre la universitat, l'administració, les empreses i la societat en general. Aquest centre és l'actual Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), que és un institut propi de la UAB que ha incorporat investigadors amb una llarga trajectòria investigadora i experiència internacional i ha impulsat grups d’investigació interdisciplinària de gran prestigi.

Actualment, el medi ambient, per la seva naturalesa transversal, continua interessant a tots els àmbits de la societat i a tots els camps de coneixement. La formació i la investigació en ciències ambientals ultrapassa l’estructura especialitzada dels departaments i les divisions entre disciplines. L’ICTA té com a missió promoure, dur a terme i difondre la investigació, així com formar investigadors per contribuir a la comprensió del medi ambient i a la resolució del reptes que sorgeixen de la seva interacció amb la societat. Per això, l'ICTA ofereix el programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals.

Perfil del doctorand

L'estudiant ha d'acreditar que ha cursat un dels màsters oficials: Estudis Ambientals, Interdisciplinari en Sostenibilitat Ambiental, Social i Econòmica, Joint European Master in Environmental Studies (JEMES) o JEMES-​​Cities and Sustainability (JEMES-​​CiSu). Tambépot accedir el candidat que acrediti una formació de postgrau en ciències ambientals, enginyeria ambiental o equivalents relacionats amb el medi ambient des de qualsevol dels possibles àmbits d'actuació: científic, tecnològic i gestió, per als quals es valorarà la necessitat, o no, de realitzar crèdits de formació complementària.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:
 • Direcció i desenvolupament de projectes R+D+I nacionals i internacionals en l'àmbit de les ciències i tecnologies ambientals.
 • Integració en grups de recerca de laboratoris i institucions de R+D+I del sector ambiental.
 • Direcció de petites i mitjanes empreses del sector ambiental.
 • Direcció del departament d'I+D+I de grans, mitjanes i petites empreses del sector ambiental.
 • Incorporació en un departament de gestió ambiental d'una gran empresa.
 • Professor universitari en diferents departaments.
 • Emprenedoria en l'àmbit de la ciència i tecnologia ambientals.
 • Direcció de departaments d'I+D+i en l'administració pública tant nacional com internacional.
 • Incorporació en organismes internacional especialitzats en qüestions ambientals.
 • Direcció de departaments de gestió ambiental en l'administració pública, les seves agències, tant a escala local, nacional com internacional.
 • Direcció tècnica d'ONGs especialitzades en qüestions ambientals a escala internacional.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals té com a objectiu formatiu que els doctorands adquireixin les habilitats necessària per al desenvolupament d'investigacions. Per això, s'emfasitza la incorporació com a investigadors en formació en algun dels grups d'investigació existents. Es posa especial interès en la transmissió dels mètodes i les tècniques necessaris per a la investigació i l'elaboració d'una tesis doctoral.

La visió de l'ICTA és arribar a ser un dels centres de referència en estudis ambientals a Europa, amb la internacionalització, la pluridisciplinarietat i la interacció amb els diferents interessats com a factors diferenciadors. Això obliga, per tant, a un diàleg constant i a una continua col·laboració interdisciplinar, a través de:

 • Ser un lloc d'intercanvi i de debat entre investigadors de diferents disciplines.
 • Impulsar i promoure la investigació interdisciplinària en ciències ambientals conjuntament amb els diferents departaments i grups d'investigació implicats.
 • Potenciar programes d'investigació sobre diferents aspectes del medi ambient i temes relacionats.
 • Col·laborar en tasques de formació en ciències ambientals coordinant i impulsant els estudis de màster i doctorat, igual que la formació contínua en aquest camp.
 • Crear un pont entre la universitat i la societat per afavorir i promoure el diàleg social i la reflexió sobre el medi ambient i el territori.
 • Oferir una estructura d'investigació i assessorament científic i tècnic i eines metodològiques per abordar la gestió ambiental des de diferents escales.

Coordinador/a

Adriana Artola Casacuberta

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

5 representants de les línies d'investigació més rellevants dins el programa de doctorat (com a mínim una línia per especialitat). Aquests 5 membres inclouran el/la coordinador/a del programa de doctorat i el/la director/a de l'ICTA.

 

Gestió administrativa

ICTA - Edifici Z
Carrer de les Columnes
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Contacte: Cristina Durán Díez
Tel. 93 586 86 26
doctorat.icta@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació
Aquest doctorat va obtenir la prestigiosa Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri d’Educació per al RD 1393/2007, la qual va possibilitar que el programa es poguès presentar a convocatòries d'ajuts de mobilitat per a estudiants i professors, i que disposès d’altres avantatges en convocatòries públiques.
Nombre de places: 30
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, anglès i castellà
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

Institucions que hi col·laboren:
CSIC i diverses universitats amb les quals es tenen convenis signats, ja siguin de col·laboració o de cotutelainternacional.
Ciències

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://icta.uab.es/formacion/doctorat.jsp