Presentació

El Programa de Doctorat en Biodiversitat és un programa de tercer cicle conjunt entre la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, en el que participen també investigadors d’altres institucions i centres de recerca, dissenyat per a la formació en investigació científica de qualitat, que capacita als doctorands per a la seva incorporació en les més prestigioses institucions de recerca i gestió de la Biodiversitat.

El Doctorat de Biodiversitat té como a finalitat la formació d’investigadors especialistes en el origen, manteniment, evolució, aplicacions i ús sostenible de la diversitat biològica i capacitar-los per a la seva futura incorporació en universitats, institucions de recerca i centres de gestió tant privats com de l’Administració. El Programa ofereix als estudiants l’oportunitat de treballar con especialistes reconeguts en àmbits prioritaris actuals de les universitats i institucions implicades.

Aquest programa va obtenir la menció d’excel·lència en la darrera convocatòria publicada (“Mención hacia la Excelencia en el año 2011”, MEE2011-0540 y MEE2011-0489; Resolució de 6 d’octubre de 2011, BOE 20-10-2011).

Perfil del doctorand

Aquest programa està orientat a aquells estudiants interessats en l’estudi de l’ origen, manteniment,
evolució, aplicacions i us sostenible de la diversitat biològica.

El Programa està organitzat en quatre línees de recerca:

 • Antropologia Biològica
 • Biodiversitat Animal
 • Biodiversitat Vegetal
 • Conservació i Gestió de la Biodiversitat

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals la incorporació a centres de recerca de l’àmbit de la biodiversitat i empreses o institucions d’I+D vinculades amb els àmbits de la biodiversitat humana, animal i vegetal, tant en els aspectes de recerca bàsica, com aplicada i de gestió. Això significa un ampli ventall d’institucions i empreses com: departaments universitaris, instituts de recerca, laboratoris clínics, farmacèutics, forenses i d’estudi de plagues, museus, centres de natura, parcs naturals, gestió de recursos naturals.

Objectius i justificació

L’objectiu general del programa és proporcionar als graduats universitaris procedents de llicenciatures i graus dels àmbits de les ciències de la vida (Biologia, Biologia Ambiental,  Biomedicina, Farmàcia, Veterinària, Ciències Ambientals), Ciències Experimentals (Física, Química, Geologia), Ciències de la salut (Psicologia) i humanitats (Antropologia, Arqueologia) i d’Enginyeries en el camp de la recerca biològica i ambiental, una formació especialitzada multidisciplinària sobre els processos de generació i evolució de la diversitat biològica i els mecanismes necessaris per a la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat.

Com objectius específics, el Programa pretén:

 • Proporcionar una formació especialitzada basada en la integració dels coneixements moleculars, individuals i poblacionals per a l’estudi de la biodiversitat de les poblacions humanes, la biodiversitat animal i vegetal i la conservació i gestió de la biodiversitat.
 • Oferir un marc coherent i actualitzat per a l’especialització en el camp de la Biodiversitat humana, animal i vegetal i les seves implicacions.
 • Proporcionar una base tècnica i metodològica sòlida per a desenvolupar treballs d’investigació en el camp de la Biodiversitat.
 • Formar científics en l’àmbit de la interacció entre universitat i empresa (I+D, fundacions de recerca, entitats de gestió de l’Administració pública i privada).
 • Formar investigadors en l’àmbit de la Biodiversitat que puguin incorporar-se a la docència i recerca universitària.

Interès general actual
La biodiversitat és un camp d’interès prioritari en l’àmbit científic amb importants connotacions i aplicacions socials. L’ interès creixent per la diversitat biològica es deu tant al ric patrimoni natural que formen els essers vius actuals resultat de l’evolució, com a la preocupació per a la pèrdua de biodiversitat a la que exposen actualment les actuacions de sobreexplotació, simplificació i introducció de productes tòxics en els ecosistemes. En el panorama del canvi climàtic global, les alteracions dels hàbitats produïdes per l’hombre, i el creixement de les taxes d’extinció, és fàcil entendre la necessitat de comprendre i conservar la biodiversitat i els sistemes funcionals que la sostenen. En el cas concret de l’esser humà, es fa èmfasi tant en l’estudi de la humanitat actual, com en la del passat.

Coordinador/a

Gemma Armengol Rosell

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

Coordinació del doctorat en Biodiversitat
Contacte: Gemma Armengol Rosell
gemma.armengol@uab.cat
Telf 9375811321

Comissió de Doctorat

 • Gemma Armengol
 • Assumpció Malgosa
 • Fernando García del Pino
 • Manel López Bejar

Gestió administrativa

Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
+34 935813786
gestio.doctorat.bave@uab.cat

Persona de contacte: Pilar Lurbe

Interuniversitari

Doctorat conjunt

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 15
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà, anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals

Institucions que hi col·laboren:
Amb conveni:
 • Institut Català de Paleontologia
 • Zoo de Barcelona
 • Zoo de Santillana del Mar
 • Centro de Investigaciones Tropicales
 • Universidad Veracruzana (Mèxic)
 • Badoka Safari Park (Portugal)
 • Parque Biológico de Madrid
 • Fundació Mona
 • Centro de Investigación y Conservación de Primates, Madrid
 • Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Alemanya)
Altres institucions amb les quals es col·labora:
 • Asociación Herpetológica Española
 • Centre d’Estudis Avançats de Blanes
 • Instituto d’Ecologia Evolutiva
 • Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries
 • Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
 • Unitat Associada CSIC d’Ecologia Evolutiva i de la Conducta del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
 • Centro de Investigaçao em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto (Portugal)
 • Center for Marine Science, University of North Carolina Wilmington (USA)
 • La Vallée des Singes (Limoges, França)
 • La Fôret des Singes (Rocamadour, França)
 • Centre de Primatologie, Université de Strasbourg (França)
 • Laboratori d’Anatomia Patològica, Institut d’Investigació Vall d'Hebron
 • Servei d’Oncologia Pediàtrica, Hospital Matern-Infantil Vall d'Hebron
 • Servei d’Oncologia Pediàtrica, Hospital Sant Joan de Déu
 • Institut de Medicina Legal de Catalunya
 • Hospital Germans Trias i Pujol
Ciències

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.ub.edu/biologia/postgraus/doct_bd/catala/index_cat.htm