Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Incidències

Incidències

1. Quan iniciïs la sol·licitud et pots trobar que no puguis avançar per aquests motius:

 • Et surti una morositat econòmica: has de contactar amb ed.matricula@uab.cat.
 • Et surti una morositat de documents (morositat no econòmica): has de contactar amb ed.matricula@uab.cat.
 • No t'hagis matriculat del seguiment al curs vigent: has de contactar amb ed.matricula@uab.cat.
 • Les activitats formatives no estan validades pel director/tutor: has de contactar amb el teu director/tutor.
 • No ha transcorregut el termini mínim per poder dipositar. Has de contactar amb la coordinació del programa de doctorat.
 • Ha transcorregut el termini màxim per poder dipositar. Consulta l’apartat de baixes.
 • Fora de termini, això és que el programa no té el manteniment fet per dipositar. Has de contactar amb la coordinació del programa de doctorat.

2. Fitxer massa gran. Has de gravar el fitxer de nou en una versió més antiga del programari pdf.

3. Tinc un Mac amb navegador Safari i no veig tota la informació.

 • Tot i que el dipòsit online el pots fer amb qualsevol ordinador, pots consultar els navegadors recomanats en aquest enllaç.
 • Si el teu ordinador és un Mac, és recomanable que t'instal·lis la versió de Chrome o de Firefox per a Mac OS i et permetrà fer el dipòsit sense cap incidència.

4. Consulta també les PMF en aquest enllaç.


Si hi ha una incidència informàtica que no et permet fer el dipòsit online de la tesi, cal que segueixis el protocol següent:

Has de fer arribar a l'Escola de Doctorat (tesis@uab.cat) la documentació següent, signada electrònicament.

El doctorand haurà d'enviar el fitxer de la tesi al(s) seu(s) director(s) i al seu tutor perquè puguin fer els informes sobre la tesi. Si el director i el tutor són la mateixa persona, serà suficient amb un sol informe. Si l'estudiant té més d'un/a director/a, podran fer el mateix informe o fer-ne un cada un, però tots l'hauran de signar.

El director i el tutor hauran d'enviar els seus informes al doctorand. Si és possible, aquests informes hauran d'estar signats electrònicament.

El doctorand haurà d'enviar un correu electrònic al coordinador del programa de doctorat amb còpia al(s) director(s) i al tutor de la tesi. Aquest correu electrònic haurà de contenir la documentació següent:

 • Fitxer de la tesi (màxim 50MB)
 • Informe del director*
 • Informe del tutor*
 • Full de dipòsit*
 • Document de proposta de tribunal*
 • Un altre fitxer amb el resum de la tesi en català, castellà i anglès (màxim 600 paraules)
 • el model de declaració de l'edició de la tesi doctoral

*Trobareu al final d'aquesta pàgina totes les plantilles dels documents marcats amb un asterisc.

Quan el coordinador hagi rebut i revisat tota la documentació, i si està tot correcte, validarà el dipòsit i en farà difusió seguint el calendari aprovat.

Seguint també el calendari, l'Escola de Doctorat aprovarà el tribunal per a la defensa de la tesi i enviarà un correu electrònic al doctorand per indicar-li que faci el pagament de les taxes de la defensa. A partir d'aquest moment, ja ens podreu enviar la fitxa de difusió amb les dades de la defensa a ed.fitxa.defensa@uab.cat.

Un cop feta la difusió de la tesi, el doctorand tindrà 3 mesos per fer la defensa. Passat aquest termini, si la tesi no s'ha defensat, el dipòsit caducarà.

Si la tesi està redactada en una llengua diferent del català, el castellà o l'anglès, si us plau, aviseu-nos. Si el doctorand està en disposició de sol·licitar la menció Doctor/a Internacional o si la seva tesi és un compendi de publicacions, si us plau, indiqueu-nos-ho també.


Models de documents

 • Qualsevol altra documentació que la coordinació del programa de Doctorat (Departament/Institut responsable del teu doctorat) cregui convenient adjuntar.