SGIQ de la Facultat

 

Sistema de garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat d'Economia i Empresa

La UAB ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (Portal SIGQ de la UAB) a partir del qual s’ha elaborat el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat d'Economia i Empresa (SGIQ_FEiE), que ha estat aprovat per la Junta de Facultat de 29 de gener de 2015.

El SGIQ_FEiE reflecteix el compromís ferm de la Facultat d'Economia i Empresa amb la qualitat dels seus programes formatius de grau i postgrau.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQUC, ANECA i ENQA.

 

Manual del SGIQ de la Facultat d'Economia i Empresa
 
SGIQ de la Facultat d'Economia i Empresa

 
 
 
PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA
 
Processos estratègics
        PE1: Definició de la política i objectius de qualitat (.pdf)
        PE2: Definició, desplegament i seguiment del SGIQ (.pdf)
        PE3: Verificació de titulacions de Grau i de Màster Universitari (.pdf)
        PE6: Acreditació de titulacions de Graus i de Màsters Universitaris (.pdf)
 
Processos claus
        PC2: Programa docent de les assignatures. Guies docents (.pdf)
        PC3.1: Gestió de les pràctiques externes (.pdf)
        PC3.2: Gestió del Treballs de Fi d'Estudis (.pdf)
        PC4: Orientació a l'estudiant (.pdf)
        PC5: Avaluació de l'Estudiant (.pdf)
        PC6: Gestió de la mobilitat dels estudiants (.pdf)
        PC7: Seguiment, avaluació i millora de les titulacions (.pdf)
        PC8.1: Modificació de les titulacions de Grau i de Màster Universitari (.pdf)
 
Processos de suport
        PS3: Gestió de recursos materials i serveis (.pdf)
        PS5: Gestió de les queixes i suggeriments (.pdf)