Acreditació de les titulacions

L'acreditació és el procés que culmina el cicle de vida d'una titulació i que suposa, en cas de ser favorable, la renovació de l'autorització per continuar impartint la titulació.
 
És la comprovació que el pla d'estudis s'està duent a terme d'acord amb el projecte inicial verificat en el seu dia. Consisteix en l’avaluació de la qualitat d'una titulació segons els estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu (European Standards & Guidelines-ESG):

  • Qualitat del programa formatiu
  • Pertinença de la informació pública
  • Eficàcia del Sistema de Garantia de la Qualitat
  • Adequació del professorat
  • Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge
  • Qualitat dels resultats

 

Any Titulacions  Acreditades  Dim. Internac.
 2017   Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa (MMOBE)  Excel·lència
(.pdf)
 Favorablement 
(.pdf)
2017  Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) Excel·lència
(.pdf)
Favorablement
(.pdf)
2017  Màster Universitari en Història Econòmica (UB-UAB-UdZ)  Excel·lència
(.pdf)
---
2015  Grau d'Administració i Direcció d'Empreses  Qualitat
(.pdf)
Favorablement
(.pdf)
2015  Grau d'Economia  Qualitat
(.pdf)
Favorablement
(.pdf)
2015  Grau de Comptabilitat i Finances Favorablement
(.pdf)
---
2015  Grau d’Empresa i Tecnologia Favorablement
(.pdf)
---
2015  Màster Universitari en Anàlisi Econòmica (MAE) Qualitat
(.pdf)
Favorablement
(.pdf)
2015  MU Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa (QEM)  Favorablement 
(.pdf)
---
2015  Màster Universitari en Economia i Administració d'Empreses (MEBA) Favorablement
(.pdf)
---
2015  Màster Universitari en Màrqueting (MUM) Favorablement
(.pdf)
---


 
ACREDITACIÓ DELS MÀSTERS DE LA FACULTAT 
 
Autoinforme d’acreditació (.pdf)
Programació a la vista (.pdf)