Presentació activitats d'orientació universitària

Presentació AOU

 

Activitats de la Facultat:

♦ Olimpíada d'Economia

♦ Sessions de benvinguda i d'acollida

 

Activitats Generals de la UAB:

♦ Totes les activitats