Pràctiques extracurriculars


Són aquelles que no s’integren dins del pla d’estudis i les poden realitzar els estudiants amb caràcter voluntari durant el seu període de formació; tot i això, en el cas dels estudis oficials, s’inclouen en el Suplement Europeu al Títol (SET). Estan gestionades pel Servei d’Ocupabilitat de la UAB. Per més informació sobre els requeriments i requisits necessaris per dur a terme aquest tipus de pràctiques aneu a la pagina web del Servei d’Ocupabilitat de la UAB.


Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UAB (.pdf)