Empresa i Tecnologia

Pràctiques externes Empresa i tecnologia

Empresa i tecnologia


PRÀCTIQUES - GRAU EN EMPRESA I TECNOLOGIA


OBJECTIUS

L'objectiu del Programa de Pràctiques Externes és que els estudiants que hi participin posin en pràctica els coneixements adquirits durant els seus estudis, mitjançant una activitat formativa supervisada per la Facultat i realitzada en empreses i altres institucions.  

El Programa de Pràctiques Externes genera valor tant als estudiants que hi prenen part com a les empreses i institucions que hi col·laboren:

► Els alumnes adquireixen i consoliden competències que faciliten la seva ocupabilitat i els preparen millor per a l’exercici de les activitats professionals.
► Les empreses i institucions coneixen el potencial dels estudiants d’aquest grau, i incideixen en el seu aprenentatge des d'un punt de vista més pràctic i professional.

ESTRUCTURA

El Programa de Pràctiques Externes es du a terme cursant una assignatura optativa (Pràctiques Externes) de 18 ECTS.

L’estada a l’empresa serà aproximadament de 450 hores, les que corresponen als 18 crèdits de l'assignatura. Es recomana un horari de pràctiques de 20 a 25 hores a la setmana, durant un període aproximat d'entre 18 i 23 setmanes, de manera que l’estudiant pugui combinar-la amb altres obligacions docents. No hi ha un període prefixat de pràctiques, es poden desenvolupar durant el curs acadèmic entre octubre i juny, en funció de les necessitats de l’empresa que les proposa i els interessos de l’estudiant.

ORIENTACIÓ DE LES PRÀCTIQUES 

El Grau en Empresa i Tecnologia combina coneixements d'administració i direcció d'empreses i sistemes d’informació. La formació permet als futurs graduats participar en el disseny, implantació i gestió dels sistemes d’informació en les organitzacions, per tal que aportin valor i estiguin alineats i integrats amb els objectius de negoci. Poden per tant exercir com a nexe entre la tecnologia i la gestió en les organitzacions, donada la seva formació en:

► Capacitats tecnològiques (sistemes d’informació, fonaments de programació, bases de dades, tecnologia web, etc).
► Sistemes corporatius de gestió (ERP, CRM, SCM, Business Intelligence, etc).
► Coneixement de gestió empresarial (recursos humans, processos, màrqueting, gestió del servei, comptabilitat, operacions, logística, etc).


Les pràctiques externes estan per tant, orientades a tasques pròpies del grau:

► Participar en el disseny, transició, operació i la millora continua de serveis.
► Col·laborar en el desenvolupament de models de negoci basats en Internet.
► Col·laborar en auditories de sistemes d'informació.
► Participar en auditories de seguretat.
► Col·laborar amb directors de projectes (project assistant) o en oficines de projectes.
► Suport a consultors de sistemes d'informació en aspectes de negoci.

ACCÉS A LES PRÀCTIQUES EXTERNES

En el moment de la matriculació al quart curs del grau, l’alumne es podrà matricular a l’assignatura optativa de pràctiques externes. En el cas que es existeixi més demanda que oferta, l’accés s’efectuarà per expedient acadèmic.

Més informació:

Daniel Blabia
Coordinador d'estudis del Grau d'Empresa i Tecnologia i coordinador de les pràctiques d'EiT

Tel. 93 728 7745
E-mail: Daniel.Blabia@uab.cat