Empresa i Tecnologia

Pràctiques externes Empresa i tecnologia

Empresa i tecnologia


PRÀCTIQUES - GRAU EN EMPRESA I TECNOLOGIA


La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza el Programa de Pràctiques Externes en empreses i altres institucions dels graus de Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia. L'objectiu és que els alumnes d’aquests graus posin en pràctica els coneixements adquirits durant els seus estudis, mitjançant una activitat formativa supervisada per la Facultat i realitzada en les empreses i altres institucions.  

OBJECTIUS

El Programa de Pràctiques Externes genera valor als alumnes i a les empreses i altres institucions:

► Els alumnes practiquen els coneixements adquirits durant els seus estudis de grau i adquireixen competències que faciliten la seva ocupabilitat i els prepararà millor per a l’exercici de les activitats professionals.
► Les empreses i altres institucions coneixen als alumnes d’aquests graus, els quals es convertiran a molt curt termini en professionals qualificats, i incideixen en els factors del seu aprenentatge.

ESTRUCTURA

El Programa de Pràctiques Externes es du a terme cursant una assignatura optativa (Pràctiques Externes) de 18 ECTS durant el segon quadrimestre de quart curs del grau corresponent (ADE en anglès, Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia).

L’estada a l’empresa serà d’un mínim de 300 hores, ampliable a un màxim de 700 hores. Es recomana un horari de pràctiques de 20 a 25 hores a la setmana, durant un període aproximat de 12 setmanes.

El Grau en Empresa i Tecnologia combina coneixements d'administració i direcció d'empreses i sistemes d’informació. La formació permet participar en el disseny, implantació i gestionar el desenvolupament dels sistemes d’informació en les organitzacions, per tal que aportin valor i estiguin alineats i integrats amb els objectius de negoci.

Els alumnes del grau d’Empresa i Tecnologia  tenen la possibilitat de fer les pràctiques externes orientades a les tasques pròpies del grau:

► Analistes de negoci en estreta col·laboració amb analistes de sistemes.
► Participar en el disseny, transició, operació i la millora continua de serveis.
► Col·laborar en el desenvolupament de models de negoci basats en Internet.
► Col·laborar amb auditories de sistemes d'informació.
► Participar en auditories de seguretat.
► Col·laborar amb directors de projectes (project assistant) o en oficines de projectes.
► Suport a consultors de sistemes d'informació en aspectes de negoci.

Els graduats exerceixen com a nexe entre la tecnologia i la gestió en les organitzacions, donada la seva formació en:

► Capacitats tecnològiques (sistemes d’informació, fonaments de programació, bases de dades i tecnologia web, etc).
► Sistemes corporatius de gestió (ERP, CRM, SCM, Business Intelligence,etc).
► Coneixement de gestió empresarial (recursos humans, processos, màrqueting, gestió del servei, comptabilitat, operacions, logística,etc).

ACCÉS A LES PRÀCTIQUES EXTERNES

En el moment de la matriculació al quart curs del grau, l’alumne es podrà matricular a l’assignatura optativa de pràctiques externes. En el cas que es existeixi més demanda que oferta, l’accés s’efectuarà per expedient acadèmic.


Més informació:

Glòria Estapé
Coordinadora d'estudis del Grau d'Empresa i Tecnologia i coordinadora de les pràctiques d'EiT

Tel. 93 728 7733
E-mail: Gloria.Estape@uab.cat