Comptabilitat i Finances

Pràctiques externes Comptabilitat i Finances

Foto comptabilitat


PRÀCTIQUES - GRAU EN COMPTABILITAT I FINANCES


La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza el Programa de Pràctiques Externes en empreses i altres institucions dels graus en Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia. L'objectiu és que els alumnes d’aquests graus posin en pràctica els coneixements adquirits durant els seus estudis, mitjançant una activitat formativa supervisada per la Facultat i realitzada en les empreses i altres institucions.


OBJECTIUS

El Programa de Pràctiques Externes genera valor als alumnes i a les empreses i altres institucions:

► Els alumnes practiquen els coneixements adquirits durant els seus estudis de grau i adquireixen competències que faciliten la seva ocupabilitat i els prepararà millor per a l’exercici de les activitats professionals.
► Les empreses i altres institucions coneixen als alumnes d’aquests graus, els quals es convertiran a molt curt termini en professionals qualificats, i incideixen en els factors del seu aprenentatge.

ESTRUCTURA

El Programa de Pràctiques Externes es du a terme cursant una assignatura optativa (Pràctiques Externes) de 18 ECTS durant el segon quadrimestre de quart curs del grau corresponent.

L’estada a l’empresa serà d’un mínim de 300 hores, ampliable a un màxim de 420 hores. Es recomana un horari de pràctiques de 20 a 25 hores a la setmana, durant un període aproximat de 12 setmanes.

El Grau en Comptabilitat i Finances proporciona àmplia formació en l'àrea comptable i financera de qualsevol organització. També proporciona una bona preparació en les altres àrees funcionals de l’empresa i en les eines bàsiques per entendre les magnituds econòmiques en general.

Els alumnes del grau de Comptabilitat i Finances tenen la possibilitat de fer les pràctiques externes orientades a les tasques pròpies del grau:

► Gestió administrativa, comptable o financera a dintre de qualsevol departament d’una organització dedicat a aquestes tasques: controller, gestió de tresoreria, analista de riscos, generació i tancament d’informes comptables, etc.
► Assessoria financera, fiscal i/o comptable a altres empreses, establint-se per compte propi o bé treballant per a tercers. 
► Auditoria de comptes tant interna com externa, examinant estats financers per garantir la seva fiabilitat.
► Gestió a institucions financeres: entitats de crèdit, societats i agències de valors, asseguradores, gestores de fons, Banc d’Espanya, Bancs Centrals d’altres països. etc.
► Assessories d’inversió i finançament, tant per a empreses com negociant en mercats borsaris. 
► Gestió comptable i/o financera en organismes sense ànim de lucre. 

Els graduats podran desenvolupar competències directives de gestió, planificació i control, especialment en els departaments comptables i financers, ja que disposaran d’eines per analitzar la realitat econòmica de les organitzacions a través d'informació comptable i financera, que també seran capaços de generar i presentar. 

ACCÉS AL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES EXTERNES

En el moment de la matriculació al quart curs del grau, l’alumne es podrà matricular a l’assignatura optativa de pràctiques externes. En el cas que existeixi més demanda que oferta, l’accés s’efectuarà per expedient acadèmic.


Més informació:

Manel Álvarez
Coordinador d'estudis del Grau de Comptabilitat i Finances i de les pràctiques de CiF

Tel. 93 592 9710
E-mail: Manuel.Alvarez@uab.cat