Tots els programes

PRESENTACIÓ DE LES PRÀCTIQUES

La Facultat d'Economia i Empresa ofereix als seus estudiants la possibilitat de posar en pràctica els coneixements assolits mitjançant pràctiques i estades en empreses. D’aquesta manera, també es facilita la seva integració i la presa de contacte amb el món laboral.

Programa Universitat - Empresa
Pràctiques externes ADE + Dret
Pràctiques externes ADE + Economia anglès
Pràctiques externes Comptabilitat i Finances
Pràctiques externes Empresa i Tecnologia