Programa Universitat-Empresa

Programa Universitat-Empresa


MENCIÓ PROGRAMA UNIVERSITAT - EMPRESA


El Programa Universitat-Empresa (PUE) és un programa de Cooperació Educativa que proporciona a l'estudiant la possibilitat d'aplicar els coneixements rebuts a la Universitat i facilita la seva incorporació al món professional amb un mínim d'experiència. El Programa Universitat-Empresa incorpora pràctiques externes supervisades per un tutor/a en empreses i institucions per als estudiants dels Graus d'ADE i ECO en el 3r i 4t curs, prèviament seleccionats segons el seu expedient acadèmic i amb el perfil adient per realitzar la tasca prevista en el pla de formació, sense que impliqui una relació laboral.

La menció del Programa Universitat-Empresa l'obtenen aquells estudiants que facin les pràctiques i la docència d'acord amb el Programa Universitat-Empresa:

 


Més informació:
Programa Universitat - Empresa (PUE)Nota:
Els alumnes que decideixin no entrar en el programa PUE en el seu segon any de grau, ja no ho podran fer amb posterioritat. Naturalment, podran optar per l’opció de fer practiques extracurriculars a través del Servei d’Ocupabilitat de la UAB.