Avisos de la Gestió Acadèmica

Modificació de matrícula (setembre)

[10/09/2020]

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA PRIMER SEMESTRE (Campus Bellaterra)

Entre el dia 14 i el 22 de setembre de 2020 estarà obert el termini de presentació de les sol·licituds de modificació de matrícula del primer semestre. Podeu consultar tota la informació relacionada en els següents documents:
 

Avisos de la Gestió Acadèmica

UAB2013.Slot.Title.EnllacosCortina