Avisos de la Gestió Acadèmica

Modificació de matrícula (setembre)

[13/09/2022]

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA PRIMER SEMESTRE (Campus Bellaterra)

Entre el dia 14 i el 20 de setembre de 2022 estarà obert el termini de presentació de les sol·licituds de modificació de matrícula del primer semestre del curs 22/23. Podeu consultar tota la informació relacionada en els següents documents:
 

Sol·licituds d'accés - curs 2022/23

[21/02/2022]

ACCÉS PER CANVI D'ESTUDIS (ESPANYOLS O ESTRANGERS)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avisos de la Gestió Acadèmica

Més informació UAB

Destaquem