Avisos de la Gestió Acadèmica

Modificació de matrícula (febrer)

[04/02/2022]

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA SEGON SEMESTRE (Campus Bellaterra)

Entre el dia 8 i el 10 de febrer de 2022 estarà obert el termini de presentació de les sol·licituds de modificació de matrícula del segon semestre. Podeu consultar tota la informació relacionada en els següents documents:
 

Sol·licituds d'accés - curs 2022/23

[21/02/2022]

ACCÉS PER CANVI D'ESTUDIS (ESPANYOLS O ESTRANGERS)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avisos de la Gestió Acadèmica

Més informació UAB

Destaquem