Avisos de la Gestió Acadèmica

Sol·licituds d'accés - curs 2021/22

[14/06/2021]

ACCÉS PER CANVI D'ESTUDIS (ESPANYOLS O ESTRANGERS)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beques Règim General-DENEGACIO i AL.LEGACIONS

[04/02/2021]

Beques de Règim General - DENEGACIÓ i AL·LEGACIONS

En cas que t’hagin denegat la beca de Règim General:

•    Has de tenir present el termini fixat per presentar al•legacions, una vegada rebis la notificació a través de l’apartat Tràmits gencat, que és de 15 dies, a comptar de
l’endemà de la seva notificació.
•    Informació sobre la presentació d’AL.LEGACIONS

Altres informacions relacionades que et poden interessar:

•    Bases de la convocatòria del beques de caràcter general del Ministeri per al curs 2020-2021.
•    Et recomanem consultar l’apartat preguntes freqüents de la pàgina web de l’AGAUR.
•    En el cas que no reuneixis els requisits per obtenir la Beca de Régim General, recorda que pots optar a la Beca FINESTRETA de la UAB 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avisos de la Gestió Acadèmica

Més informació UAB

Destaquem