Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat d'Economia i Empresa on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration Màster Universitari UAB 40 places Presencial
Emprenedoria i Innovació Social Màster Universitari UAB 25 places

Presencial

Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics Interuniversitari 30 places Presencial
Màrqueting Màster Universitari UAB 40 places Presencial
Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business Màster Universitari UAB 30 places Presencial