Departaments de la Facultat

Departaments

Els departaments són les unitats bàsiques encarregades d'organitzar i desenvolupar la recerca. Es constitueixen per àrees de coneixement afins científicament i agrupen al personal acadèmic de les especialitats que corresponguin a aquestes àrees.

Els departaments adscrits a la nostra Facultat són:

Departament d'Economia Aplicada
Departament d'Empresa
Departament d'Economia i Història Econòmica:

  • Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
  • Unitat d'Història Econòmica