Personal d'administració i serveis


El Personal d'Administració i Serveis (PAS) s'encarrega de donar suport a la Universitat, d'assessorar-la i assistir-la, així com de l'exercici de la gestió i de l'administració en els àmbits necessaris per a la consecució de les finalitats i els objectius universitaris.


Directori del PAS adscrit a la Facultat.