Acords dels òrgans de govern

Acords dels òrgans de govern de la Facultat

 

Nota: les actes de les sessions dels diferents òrgans de govern de la Facultat, un cop aprovades per l'òrgan corresponent, es troben al Deganat a disposició de qui les necessiti consultar.