Dades de contacte

Suport Logístic i Punt d'informació (informació general, reserva d'espais, objectes perduts, seguretat, emergències, etc.)

  Campus de Bellaterra
icona phone    93 581 1576
icona email slipi.economia.empresa@uab.cat
  Campus de Sabadell
icona phone    93 728 7700
icona email slipi.sabadell@uab.cat


Deganat de la Facultat d'Economia i Empresa (informació institucional relacionada amb la Facultat, els seus estudis i el seu Equip de Govern)

icona phone    93 581 1041
icona email dg.economia.empresa@uab.cat


Administració de Centre (Campus de Bellaterra) (informació sobre els serveis de la Facultat i la gestió del personal)

icona phone    93 581 1057
icona email ad.economia.empresa@uab.cat

Administració de Serveis del Campus de Sabadell (informació sobre els serveis de la Facultat i la gestió del personal al campus de Sabadell)

icona phone    93 728 7717
icona email ad.sabadell@uab.cat


Gestió Acadèmica (informació administrativa i acadèmica dels estudis oferts per la Facultat i els tràmits acadèmico-administratius relacionats)

  Campus de Bellaterra
icona phone    93 581 1059/1060
icona email ga.economia.empresa@uab.cat
  Campus de Sabadell
icona phone    93 728 7712
icona email ga.campus.sabadell@uab.cat