Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat d'Economia i Empresa on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Anàlisi Econòmica / Economic Analysis Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Anàlisi Econòmica Especialitzada / Specialized Economic Analysis Interuniversitari
Ciència de Dades / Data Science Interuniversitari
Economia Laboral / Labour Economics Interuniversitari
Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration Màster Oficial UAB 40 places Presencial.
Emprenedoria i Innovació Social Màster Oficial UAB 25 places
Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics Interuniversitari 30 places Presencial.
Història Econòmica Interuniversitari
Màrqueting Màster Oficial UAB 40 places Presencial.
QEM - Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Models and Methods of Quantitative Economics Erasmus Mundus 45 places
Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business Màster Oficial UAB 30 places Presencial