Composició

Els òrgans de govern de la Facultat són la Junta de Facultat, la Junta Permanent, el degà o degana i l’equip de deganat.

La Facultat també compta amb els òrgans següents: els coordinadors d’estudis, la Junta Electoral de la Facultat i el Consell d’Estudiants de la Facultat.

La Junta Constituent de la nova Facultat d'Economia i Empresa va aprovar el Reglament de la Facultat el 19 de novembre de 2009 i el Consell de Govern el va ratificar el 2 de desembre de 2009. L'aplicació del nou Reglament és efectiva des del moment de la seva ratificació pel Consell de Govern.

Reglament de la Facultat d'Economia i Empresa  (.pdf)


Degà: Hector Sala
 

Equip de Deganat:

Vicedegana d'Afers Docents i Acadèmics: Anna M. Aubanell
Vicedegà d'Economia i Serveis i d'Estudiants i Comunicació: Oriol Roca
Vicedegà d'Estudis de Postgrau i Internacionalització: Stefan Van Hemmen
Vicedegana del Campus de Sabadell: Consol Torreguitart
Vicedegana d'Inserció Laboral, Ocupabilitat i Pràctiques curriculars: Judith Panadès Martí
Vicedegà d'Emprenedoria: David Urbano
Vicedegana de Qualitat i Innovació Docent: Dolors Márquez
Secretari de la Facultat: Valeri Sorolla


Secretària del Deganat: Alícia Alesan

Gestora de Qualitat: Antonia Romero

 

Contacte:
 
Facultat d'Economia i Empresa
Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de la UAB
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona, SPAIN
93 581 10 41
93 581 15 69
dg.economia.empresa@uab.cat
www.uab.cat/economia-empresa/


 

 

Coordinadora d'estudis del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i ADE en anglès
 
  Rosalía Gallo Martínez
93 581 1207
Rosalia.Gallo@uab.cat
Despatx: B1/1052, Departament d'Empresa
 
Coordinador d'estudis del Grau d'Economia i Economia en anglès
 
  Valeri Sorolla Amat
93 581 2728
Valeri.Sorolla@uab.cat
Despatx: B3/1112, Departament d'Economia i Història Econòmica
 
Sots-coordinadora d'estudis del doble Grau  d'ADE i Dret (Facultat d'Economia i Empresa)
 
  Carlota Menéndez Plans
93 581 4418
Carlota.Menendez@uab.cat
Despatx: B1/109, Departament d'Empresa
 
Sots-coordinadora d'estudis del doble Grau  d'ADE i Dret (Facultat de Dret)
 
  Noelia Igareda González
93 581 2239
Noelia.Igareda@uab.cat
Despatx: B2-180, Departament de Ciència Política i de Dret Públic
 
Coordinador d'estudis del Grau de Comptabilitat i Finances
 
  Manel Álvarez Gómez
93 728 7735
Manuel.Alvarez@uab.cat
Despatx: S/210, Departament d'Empresa, Campus de Sabadell
 
Coordinadora d'estudis del Grau d'Empresa i Tecnologia
 
  Glòria Estapé Dubreuil
93 728 7733
Gloria.Estape@uab.cat
Despatx: S7208, Departament d'Empresa, Campus de Sabadell

 

 

Coordinadora d'estudis del Màster en Economia i Administració d'Empreses (MEBA)
 
  Alexandra SImón Villar
93 581 4293
Alexandra.Simon@uab.cat o master.meba@uab.cat
Despatx: B1/1110, Departament d'Empresa
 
Coordinador d'estudis del Màster en Màrqueting (MUM)
 
  Jordi López Sintas
93 581 2270
Jordi.Lopez@uab.cat o master.marqueting@uab.cat
Despatx: B1/118, Departament d'Empresa
 
Coordinadora d'estudis del Màster en Anàlisi Econòmica (MAE) i del QEM-Erasmus Mundus en Models i Mètodes en Economia Quantitativa
 
  Maite Cabeza Gutes
93 581 2195
Maite.Cabeza@uab.cat o idea@uab.es
Despatx: B3/134, Departament d'Economia i Història Econòmica
 
Coordinador d'estudis del Màster en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa (MMOBE)
 
  Pere Ortín Ángel
93 581 1451
Pere.Ortin@uab.cat o m.mmobe@uab.cat
Despatx: B1/1112, Departament d'Empresa
 
Coordinador d'estudis del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB)
 
  Miquel Àngel Garcia Lopez
93 581 4584
MiquelAngel.Garcia@uab.cat o master.mareb@uab.cat
Despatx: B3/036, Departament d'Economia Aplicada
 
Coordinador d'estudis del Màster en Historia Econòmica
 
  Xavier Cussó Segura
93 581 1416
Xavier.Cusso@uab.cat
Despatx: B3/113, Departament d'Economia i Història Econòmica

 

 

Coordinador de pràctiques del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i del Grau d'Economia
 
  Carlos Guallarte Nuez
93 581 1208
Carlos.Guallarte@uab.cat
Despatx: B1/1078, Departament d'Empresa
 
Coordinadora de pràctiques del Grau d'ADE en anglès i del Grau d'Economia en anglès
 
  Juidth Panadès Martí
93 581 1802
Judith.Panades@uab.cat
Despatx: B3/156, Departament d'Economia i Història Econòmica
 
Coordinador de pràctiques del Grau de Comptabilitat i Finances
 
  Manel Álvarez Gómez
93 728 7735
Manuel.Alvarez@uab.cat
Despatx: S/210, Departament d'Empresa, Campus de Sabadell
 
Coordinadora de pràctiques del Grau d'Empresa i Tecnologia
 
  Glòria Estapé Dubreuil
93 728 7733
Gloria.Estape@uab.cat
Despatx: S7208, Departament d'Empresa, Campus de Sabadell

 

Coordinadors d'intercanvis

Coordinadora d'intercanvis d'estudiants del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

  Maria Teresa Bolívar Ramos
93 581 4303
MariaTeresa.Bolivar@uab.cat

Coordinador d'intercanvis d'estudiants del Grau d'Economia

  David Castells Quintana
93 581 2779
David.Castells.Quintana@uab.cat

Coordinadora d'intercanvis d'estudiants dels Graus de Comptabilitat i Finances i d'Empresa i Tecnologia

  Consol Torreguitart Mirada
93 728 7739
Consol.Torreguitart@uab.cat


Coordinació del Programa Tutoresport

Coordinador del Programa Tutoresport

  Oriol Roca Sagalés
93 581 4583
Oriol.Roca@uab.cat

Tutors del Programa Tutoresport: M. Antònia Tarrazón i Rodón, Esteve van Hemmen Almazor, Jordi Perdiguero Garcia, Oriol Roca Sagalés, Glòria Estapé Dubreuil i Roser Nicolau Nos.


Coordinació del Programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa (PUE)

Director del Programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa (PUE)

  Carlos Guallarte Nuez
93 581 1208
Carlos.Guallarte@uab.cat

 

Altres càrrecs

Tutora d'Estudiants amb Necessitats Especials

  Carlota Menéndez Plans
93 581 2261
Carlota.Menendez@uab.cat

Representant de les Polítiques d'Igualtat a la Facultat

  Carmen Sarasua Garcia
93 581 2316
Carmen.Sarasua@uab.cat

 

 

 

 

Junta de Facultat

És l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i es compon de representants del personal acadèmic, del personal investigador en formació, dels estudiants i del personal d'administració i serveis de tots els ensenyaments i les titulacions que s'imparteixen a la Facultat.

 

Facultat d'Economia i Empresa
Membres (Junta derivada de les eleccions de 24-25/04/2019)

Membres nats

EQUIP DE DEGANAT
Hèctor Sala Lorda, degà
Anna Aubanell Jubany, vicedegana d'Afers Docents i Acadèmics
Oriol Roca Sagalès, vicedegà d'Economia i Serveis i Estudiants i Comunicació
Consol Torreguitart Mirada, vicedegana de Campus de Sabadell
Valeri Sorolla Amat, secretari de la Facultat

COORDINADORS D'ESTUDIS DE LES TITULACIONS
Carlota Menéndez Plans, coordinadora d'estudis del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i ADE en anglès i del doble Grau d'ADE i Dret
Manel Álvarez Gómez, coordinador d'estudis del Grau de Comptabilitat i Finances
Glòria Estapé Dubreuil, coordinadora d'estudis del Grau d'Empresa i Tecnologia

DIRECTORS DE DEPARTAMENT
Xavier Vilà Carnicero, Departament d'Economia i Història Econòmica
Josep Rialp Criado, Departament d'Empresa
Emilio Padilla Rosa, Departament d'Economia Aplicada

Membres electes

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT DELS DEPARTAMENTS QUE EXERCEIXEN DOCÈNCIA A LA FACULTAT

Departament d'Empresa
Víctor Manuel Giménez García
Immaculada Vilardell Riera
Carlos Guallarte Nuez
Joan Llonch Andreu
Stefan F. Van Hemmen
Miguel Ángel García Cestona
Pilar López Belbeze
Pere Ortín Ángel
Rosalía Gallo Martínez
John Slof
David Urbano Pulido

Departament d'Economia i Història Econòmica
Maria Dolores Márquez Cebrián
Montserrat Farell Ferrer
Pau Olivella Cunill
Judith Panadès Martí
Jordi Caballé Vilella
Montserrat Llonch Casanovas
Xavier Cussó Segura
Maite Cabeza Gutés

Departament d'Economia Aplicada
Jordi Rosell Foxà

Departament de Dret Privat
Eliseo Sierra Noguero

RESTA DE PERSONAL ACADÈMIC I PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ DELS DEPARTAMENTS QUE EXERCEIXEN DOCÈNCIA A LA FACULTAT

Departament d'Empresa
Carlos Martínez Lizama
Gabriel Izard Granados
Isabel Narbón Perpiñá

Departament d'Economia i Història Econòmica
Javier Fernández Blanco
Ricard Esparza Masana

Departament d'Economia Aplicada
Jordi Perdiguero Garcia

ESTUDIANTS

Titulació d'Economia

Hillary Katiuska Evanan Galindo (Comunitat d’Estudiants)
Pol Jurado Garrido (Comunitat d’Estudiants)
Carla Alonso Antón (Comunitat d’Estudiants)
Jardel Jose de Carvalho Latife (Comunitat d’Estudiants)
Anna Ibarz Rodríguez (Assemblea Economia i Empresa)
Joan Campins Melis (Assemblea Economia i Empresa)
Gabriela Alejandra Torres Gutiérrez (Comunitat d’Estudiants)
Alexandre Rosell Paraira (Assemblea Economia i Empresa)
Marc Mordillo Costan (Assemblea Economia i Empresa)

Titulació de Comptabilitat i Finances
Jennifer Solana Maestra (Comunitat d’Estudiants)
Habib Olalekan Kareem Maliki (Comunitat d’Estudiants)
Mincho Angelov Delchev (Comunitat d’Estudiants)
David Martínez Herrera (Comunitat d’Estudiants)

Titulació d'ADE+Dret
David Sanz-Ferrer Blanco (Assemblea Economia i Empresa)
Nacho Veguillas Morales (Assemblea Economia i Empresa)

Titulació d'Empresa i Tecnologia
Joan Vicent Oré Catalá (Comunitat d’Estudiants)
Lluís de la Fuente Pons (Assemblea Economia i Empresa)
Miquel Argimbau Melià (Assemblea Economia i Empresa)

Titulació d'Economia en anglès
Marta Amarillo Garrido (Assemblea Economia i Empresa)

PAS
Montserrat Catafal Benito
Andreu Pompas Alcaraz
Marta San José Raja
Josep Maria Campuzano Puntí
Isabel Soler Martínez
Meritxell Concha Leon

Membres amb veu i sense vot

Stefan Van Hemmen,vicedegà d'Estudis de Postgrau i Internacionalització
José Checa Acosta, gestor acadèmic del campus de Bellaterra
Francisco Quesada Martos, administrador de Serveis del campus de Sabadell

 

 

Degà:
Héctor Sala (President JPF)

Secretari de la Facultat:
Valeri Sorolla (Secretari JPF)

Equip de Deganat:
Anna M. Aubanell
Oriol Roca
Stefan Van Hemmen
Consol Torreguitart
Judith Panadès Martí
David Urbano
Dolors Márquez

Directors dels Departaments adscrits:
Xavier Vilà Carnicero
Emilio Padilla Rosa
Josep Rialp Criado

Representant del sector B:
Gabriel Izard Granados

Representants del sector C (estudiants):
Marc Mordillo Costan
Carla Alonso Anton
David Martínez Herrera

Representant del sector D (Personal d'Administració i Serveis):
Andreu Pompas Alcaraz
 

 

Junta Electoral resultant del sorteig de 14 de febrer de 2019


Membre nat:
Titular: Valeri Sorolla Amat (Secretari de la Facultat i President de la JEF)
Suplent: Maria Dolors Márquez Cebrián

Professorat funcionari:
Titular: Guadalupe Souto Nieves
Suplent 1: Anna Matas Prat
Suplent 2: Miguel Ángel García Cestona

Professorat contractat:
Titular: Luis Bernabé Comino
Suplent 1: Denis Martínez Redondo
Suplent 2: Gabriel Izard Granados

Estudiants:
Titular: Silvia Carrillo Hernández
Suplent 1: Alejandro Mérida Maroto
Suplent 2: Josep Valls Casanova

Personal d'Administració i Serveis (PAS):
Titular: Lorenzo Martínez García
Suplent 1: Ana Maria Labra Carrera
Suplent 2: Mari Izquierdo Horrillo