Composició

Els òrgans de govern de la Facultat són la Junta de Facultat, la Junta Permanent, el degà o degana i l’equip de deganat.

La Facultat també compta amb els òrgans següents: els coordinadors d’estudis, la Junta Electoral de la Facultat i el Consell d’Estudiants de la Facultat.

La Junta Constituent de la nova Facultat d'Economia i Empresa va aprovar el Reglament de la Facultat el 19 de novembre de 2009 i el Consell de Govern el va ratificar el 2 de desembre de 2009. L'aplicació del nou Reglament és efectiva des del moment de la seva ratificació pel Consell de Govern.

Reglament de la Facultat d'Economia i Empresa  (.pdf)


Degana: Judith Panadès
 

Equip de Deganat:

Vicedegana d'Afers Docents i Acadèmics: Maria Antònia Tarrazón
Vicedegà d'Economia i Serveis: Oriol Roca
Vicedegà d'Alumnat i Promoció: Jordi Perdiguero
Vicedegà d'Estudis de Postgrau (i responsable d'Internacionalització: Àlex Rialp
Vicedegà d'Inserció Laboral, Emprenedoria i Pràctiques: Valeri Sorolla
Vicedegana de Qualitat i d'Innovació Docent: Dolors Márquez
Secretari de la Facultat (i responsable TICs i Comunicació): Xavier Vilà
Secretari Territorial del Campus de Sabadell: Valeri Sorolla


Secretària del Deganat: Laia Blanco

Gestora de Qualitat: Antonia Romero

 

Contacte:
 

icona ubicació Facultat d'Economia i Empresa
Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de la UAB
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona, SPAIN
icona telèfon 93 581 10 41
icona email dg.economia.empresa@uab.cat
icona web www.uab.cat/economia-empresa/


 

 

Coordinador d'estudis del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses, ADE en anglès i del doble Grau d'ADE i Dret
 
  Stefan Van Hemmen
icona phone 93 581 2257
Icona email stefan.vanHemmen@uab.cat
icona despatx Despatx: B1/1074, Departament d'Empresa
 
Coordinador d'estudis del Grau d'Economia i Economia en anglès
 
  Miquel Àngel Garcia Lòpez
icona phone 93 581 4584
icona email MiquelAngel.Garcia@uab.cat
icona despatx Despatx: B3/036, Departament d'Economia Aplicada
 
Coordinador d'estudis del Grau de Comptabilitat i Finances
 
  Francesc Josep Uroz 
icona phone 93 728 7735
icona email FranciscoJose.Uroz@uab.cat
icona despatx Despatx: S/210, Departament d'Empresa, Campus de Sabadell
 
Coordinador d'estudis del Grau d'Empresa i Tecnologia
 
  Daniel Blabia Girau
icona phone 93 728 7745
icona email Daniel.Blabia@uab.cat
icona despatx Despatx: S/227, Departament d'Empresa, Campus de Sabadell

 

 

Coordinadora d'estudis del Màster en Economia i Administració d'Empreses (MEBA)
 
  Xavier Vilà
icona phone 93 581 2191
icona email Xavier.Vila@uab.cat o master.meba@uab.cat
icona despatx Despatx: B1/148, Departament d'Economia i d'Historia Econòmica
 
Coordinador d'estudis del Màster en Màrqueting (MUM)
 
  Pilar López Belbeze
icona phone 93 581 4419
icona email Pilar.Lopez@uab.cat o master.marqueting@uab.cat
icona despatx Despatx: B1/114, Departament d'Empresa
 
Coordinador d'estudis del Màster en Anàlisi Econòmica (MAE) i del QEM-Erasmus Mundus en Models i Mètodes en Economia Quantitativa
 
  Amedeo Piolatto
   
icona email Amedeo.Piolatto@uab.cat o idea@uab.es
icona despatx Despatx: B3/176, Departament d'Economia i Història Econòmica
 
Coordinador d'estudis del Màster en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa (MMOBE)
 
  Emili Grifell Tatjé
icona phone 93 581 2251
icona email Emili.Grifell@uab.cat o m.mmobe@uab.cat
icona despatx Despatx: B1/1058, Departament d'Empresa
 
Coordinador d'estudis del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB)
 
  John Slof
icona phone 93 581 4399
icona email EricJohn.Slof@uab.cat o master.mareb@uab.cat
icona despatx Despatx: B1/103, Departament d'Empresa
 
Coordinador d'estudis del Màster en Emprenedoria i Innovació Social 
 
  Hector Sala Lorda
icona phone 93 581 2779
icona email Hector.Sala@uab.cat
icona despatx Despatx: B3/084, Departament d'Economia Aplicada
 
Coordinador d'estudis del Màster en Economia Laboral
 
  Hector Sala Lorda
icona phone 93 581 2779
icona email Hector.Sala@uab.cat
icona despatx Despatx: B3/084, Departament d'Economia Aplicada
 
Coordinador d'estudis del Màster en Historia Econòmica
 
  Montserrat Llonch Casanovas
icona phone 93 581 4108
icona email Montserrat.Llonch@uab.cat
icona despatx Despatx: B3-106, Departament d'Economia i Història Econòmica

 

 

Coordinador de pràctiques del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i del Grau d'Economia
 
  Carlos Guallarte Nuez
icona phone 93 581 1208
icona email Carlos.Guallarte@uab.cat
icona despatx Despatx: B1/1078, Departament d'Empresa
 
Coordinador de pràctiques del Grau d'ADE en anglès i del Grau d'Economia en anglès
 
  Valeri Sorolla Amat
icona phone 93 581 2728
icona email Valeri.Sorolla@uab.cat
icona despatx Despatx: B3/1112, Departament d'Economia i Història Econòmica
 
Coordinador de pràctiques del Grau de Comptabilitat i Finances
 
  Francesc Josep Uroz Felices
icona phone 649 669 736  93 728 7442
icona email FranciscoJose.Uroz@uab.cat
icona despatx Despatx: S/220, Departament d'Empresa, Campus de Sabadell
 
Coordinador de pràctiques del Grau d'Empresa i Tecnologia
 
  Daniel Blabia Girau
icona phone 93 728 7745
icona email Daniel.Blabia@uab.cat
icona despatx Despatx: S/227, Departament d'Empresa, Campus de Sabadell

 

Coordinadors d'intercanvis

Coordinadora d'intercanvis d'estudiants del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

  Maria Teresa Bolívar Ramos
icona phone 93 581 4303
icona email MariaTeresa.Bolivar@uab.cat

Coordinador d'intercanvis d'estudiants del Grau d'Economia

  David Castells Quintana
icona phone 93 581 2779
icona email David.Castells.Quintana@uab.cat

Coordinador d'intercanvis d'estudiants dels Graus de Comptabilitat i Finances i d'Empresa i Tecnologia

  Glòria Estapé Dubreuil
icona phone 93 581 2728
icona email Gloria.Estape@uab.cat


Coordinació del Programa Tutoresport

Coordinador del Programa Tutoresport

  Jordi Perdiguero Garcia
icona phone 93 581 1787
icona email Jordi.Perdiguero@uab.cat

Tutors del Programa Tutoresport: M. Antònia Tarrazón i Rodón, Stefan van Hemmen, Jordi Perdiguero Garcia, Oriol Roca Sagalés, Anna M. Aubanell Jubany, Hector Sala Lorda i Gabriel Facchini Palma.


Coordinació del Programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa (PUE)

Director del Programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa (PUE)

  Carlos Guallarte Nuez
icona phone 93 581 1208
icona email Carlos.Guallarte@uab.cat

 

Altres càrrecs

Tutora d'Estudiants amb Necessitats Especials

  Alexandra Simón Villar
icona phone 93 581 4293
icona email Alexandra.Simon@uab.cat

Representant de les Polítiques d'Igualtat a la Facultat

  Alberta Toniolo
icona phone 93 581 2316
icona email Alberta.Toniolo@uab.cat

 

 

 

 

Junta de Facultat

És l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i es compon de representants del personal acadèmic, del personal investigador en formació, dels estudiants i del personal d'administració i serveis de tots els ensenyaments i les titulacions que s'imparteixen a la Facultat.

 

Facultat d'Economia i Empresa
Membres (Junta derivada de les eleccions de 8-9/06/2022)

Membres nats

EQUIP DE DEGANAT
Judith Panadès Martí, degana
Maria Antònia Tarrazon Rodon, vicedegana d'Afers Docents i Acadèmics
Oriol Roca Sagalès, vicedegà d'Economia i Serveis
Valeri Sorolla Amat, secretari Territorial del Campus de Sabadell
Xavier Vilà Carnicero, secretari de la Facultat

COORDINADORS D'ESTUDIS DE LES TITULACIONS
Stefan van Hemmen, coordinadora d'estudis del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i ADE en anglès i del doble Grau d'ADE i Dret
Miquel Àngel Garcia López, coordinador d'estudis del Grau d'Economia i Economia en anglès
Francesc Uroz, coordinador d'estudis del Grau de Comptabilitat i Finances
Daniel Blabia Girau, coordinador d'estudis del Grau d'Empresa i Tecnologia

DIRECTORS DE DEPARTAMENT
Javier Fernández-Blanco, Departament d'Economia i Història Econòmica
Pere Ortin Ángel, Departament d'Empresa
Javier Asensio Ruiz de Alda Departament d'Economia Aplicada

Membres electes

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT DELS DEPARTAMENTS QUE EXERCEIXEN DOCÈNCIA A LA FACULTAT

Departament d'Empresa
Víctor Manuel Giménez García
Immaculada Vilardell Riera
Miguel Ángel García Cestona
Pilar López Belbeze
Josep Rialp Criado
John Slof
Carme Casablancas Segura
Àlex Rialp Criado
Teresa Obis Artal
Rossano Eusebio

Departament d'Economia i Història Econòmica
Maria Dolores Márquez Cebrián
Jordi Caballé Vilella
Michael Creel
Xavier Cussó Segura
Javier Fernández-Blanco
Jordi Massó Carreras
Carmen Sarasua García

Departament d'Economia Aplicada
Jordi Rosell Foxà
Jordi Perdiguero García

Departament de Dret Privat
Eliseo Sierra Noguero

RESTA DE PERSONAL ACADÈMIC I PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ DELS DEPARTAMENTS QUE EXERCEIXEN DOCÈNCIA A LA FACULTAT

Departament d'Empresa
Carlos Martínez Lizama
Isabel Narbón Perpiñá
Florina Silaghi

Departament d'Economia i Història Econòmica
Núria Mallorquí
Amedeo Piolatto

Departament d'Economia Aplicada
Riccardo Turati

ESTUDIANTS

Titulació d'Administració i Direcció d'Empreses

Pol Mestre Casanovas (Consell d'Economia i Empresa)

Titulació d'Economia
Olga Coll Fulana (Assemblea d'Economia i Empresa)
Marcos García Cabeza (Assemblea d'Economia i Empresa)

Titulació d'ADE+Dret
David Sanz-Ferrer Blanco (Assemblea Economia i Empresa)
Marc Pera Fusté (Consell d'Economia i Empresa)
Adolfo Dalmau Cifre  (Consell d'Economia i Empresa)

Titulació d'Economia en anglès
Leyre Macián Catalán  (Consell d'Economia i Empresa)

PAS
Montserrat Catafal Benito
Andreu Pompas Alcaraz
Esther Ponsà Sanchez
Núria Ros Rovira
Ivan Martos
Miguel Ángel San Nicolás Martínez

Membres amb veu i sense vot
José Checa Acosta, gestor acadèmic del campus de Bellaterra
Montserrat Andrés Diaz, gestora acadèmica en funcions del campus de Sabadell
Vicenç Sellés Martínez, administrador de Serveis del campus de Sabadell

 

Degana:
Judith Panadès (Presidenta JPF)

Secretari de la Facultat:
Xavier Vilà (Secretari JPF)

Membres nats de l'Equip de Deganat:
Maria Antònia Tarrazon
Oriol Roca
Valeri Sorolla

Directors dels Departaments adscrits:
Francesc Obiols Homs
Javier Asensio Ruiz de Alda
Pere Ortin Ángel

Representant del sector B:
Isabel Narbón Perpiñá

Representants del sector C (Estudiants):
 

Representant del sector D (Personal d'Administració i Serveis):
Esther Ponsà Sanchez
 

 

Junta Electoral resultant del sorteig de 2 de maig de 2022


Membre nat:
Titular: Xavier Vilà (Secretari de la Facultat i President de la JEF)
Suplent: Maria Dolors Márquez Cebrián

Professorat funcionari:
Titular: Anna Matas Prat
Suplent 1: Xavier Ramos Morilla
Suplent 2:Susanna Esteban Tavera

Professorat contractat:
Titular: Mª Immaculada Ruiz Busons
Suplent 1: Francisco Javier Frade Gobeo
Suplent 2: Hugo Rodriguez Mendizábal

Estudiants:
Titular: Antoni Amorós Martínez
Suplent 1: Nesrin El Maachi Maachi
Suplent 2: Aitor Vargas Martin

Personal d'Administració i Serveis (PAS):
Titular: Sergi Castells Segura
Suplent 1: Mª Gemma Estrugas Mora
Suplent 2: Elena Garcia Serrano