Doctors Honoris Causa Facultat

Doctors honoris causa

D’acord amb els Estatuts de la UAB, les facultats, escoles, departaments i instituts poden proposar per al títol de doctor honoris causa aquelles persones que, per la seva activitat rellevant en el camp de la docència, de la recerca o de la cultura, en siguin considerades mereixedores.

Persones investides doctor honoris causa a proposta de la Facultat d'Economia i Empresa:

Timothy J. Kehoe (2016)
Jacques H. Drèze (2008)
Nicolás Sánchez-Albornoz y Aboín (2006)
Hugo F. Sonnenschein (1994)
Leonid Hurwicz (1989)