Estructura administrativa

Administració

Les tasques d'administració i organització dels serveis de la facultat estan coordinades per l'Administració del Centre. L'administrador de centre és el responsable de gestionar els serveis universitaris, del personal administratiu i de serveis i de la gestió del pressupost en l'àmbit territorial que li ha estat delegat per la gerència.

Edifici B Campus de la UAB
     08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
93.581.10.57
93.581.15.69
ad.economia.empresa@uab.cat 

Campus de Bellaterra

 

 

Administradora de Centre: Esther Ponsà Sánchez
Secretària: Nuria Ramírez Fernández
93 581 1057
93 581 1569
ad.economia.empresa@uab.cat
 
Gestió Acadèmica: José Checa Acosta
93 581 1060
93 581 1569
ga.economia.empresa@uab.cat
 
Gestió Econòmica: Olga Castaño Naranjo
93 586 8375
93 581 1569
ge.economia.empresa@uab.cat
   
Suport Logístic i Punt d'Informació:  Nuria Ros Rovira
93 581 8301
93 581 1569
slipi.economia.empresa@uab.cat


Campus de Sabadell

 

 

 

 

Administrador de Serveis del Campus: Francisco Quesada Martos
Secretària: Glòria Gordillo Franco
93 728 7717
93 728 7727
ad.sabadell@uab.cat
     
Gestió Acadèmica: Josep Maria Campuzano Puntí  
93 728 7712  
93 728 7727  
ga.campus.sabadell@uab.cat  
     
Suport Logístic i Punt d'Informació:  Anna Villanueva Lázaro
93 728 7700
93 7287726
slipi.sabadell@uab.cat