Estudiants

 

Alumnes matriculats el curs 2022-23
Graus  
Administració i Direcció d'Empreses 936
Administració i Direcció d'Empreses (en anglès) 287
Economia 719
Economia (en anglès) 150
Administració i Direcció d'Empreses + Dret 439
Comptabilitat i Finances 555
Empresa i Tecnologia 300
  3386
Màsters Oficials dels Departaments adscrits  
Gestió, Organització i Economia de l'Empresa (MOBE) 28
Anàlisi Econòmica 31
Models i Mètodes d'Economia Quantitativa (QEM) 16
Màrqueting 33
Economia i Administració d'Empreses (MEBA) 32
Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) 28
  168

TOTAL

3554