Estudiants

 
Alumnes matriculats el curs 2018-19
Graus  
Administració i Direcció d'Empreses 610
Administració i Direcció d'Empreses (en anglès) 253
Economia 643
Economia (en anglès) 106
Administració i Direcció d'Empreses + Dret 400
Comptabilitat i Finances 507
Empresa i Tecnologia 312
  2831
Màsters Oficials dels Departaments adscrits  
Gestió, Organització i Economia de l'Empresa (MOBE) 22
Anàlisi Econòmica 38
Models i Mètodes d'Economia Quantitativa (QEM) 9
Màrqueting 41
Economia i Administració d'Empreses (MEBA) 40
Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) 38
  188
Alumnes d'intercanvis (IN)
TOTAL 3147