Convocatòries dels òrgans de govern

Properes convocatòries

Junta de Facultat, sessió ordinària, 27 de Setembre de 2023, a les 14:00 hores en primera convocatòria i a les 14:15 hores en segona convocatòria (Sala de Juntes)

ORDRE DEL DIA

    1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior (29/06/2023). 
    2. Informe de la degana.
    3. Ratificació de la fitxa PIMPEU del minor en Economia i Empresa (presentada a la CADA del dia 21/09/2023)
    4. Ratificació de la fitxa PIMPEU del doble grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades - Economia ( presentada a la CADA del dia 21/09/2023)
    5. Informe de la vicedegana d'Afers Docents i Acadèmics sobre altres acords de la CADA de 21/9/2023
    6. Consulta no vinculant sobre la conversió del Programa Universitat Empresa en una Menció Dual
    7. Torn obert de paraules.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 20 de setembre de 2023