Convocatòries dels òrgans de govern

Properes convocatòries

Junta de Facultat, sessió ordinària, 2 de Febrer de 2023, a les 12:15 hores en primera convocatòria i a les 12:30 hores en segona convocatòria (Sala de Juntes)

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior (24/10/2022).

  2. Informe de la degana.

  3. Aprovació, si s'escau, de l'Informe de Seguiment del Centre pels cursos 2020-2021 i 2021-2022.

  4. Aprovació, si s'escau, de la composició de les comissions per l'adaptació de les titulacions de grau al RD 822/2021.

  5. Informació sobre la proposta de pautes i procediments per a la implantació de l'avaluació única.

  6. Informació dels acords de la Comissió d'Afers Docents i Acadèmics del 19/12/2022.

  7. Aprovació, si s’escau, de la candidatura al V Premi a l'excel·lència docent de la UAB.

  8. Aprovació, si s'escau, dels Premis Extraordinaris de Fi d'Estudis de Grau 2021/22.

  9. Torn obert de paraules.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 25 de gener de 2022