Convocatòries dels òrgans de govern

Properes convocatòries

 
Junta de Facultat (sessió extraordinària)

Dijous, 25 de març, 14:15 primera convocatòria - 14:30 segona convocatòria, Teams


  1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació del Reglament de la Facultat.
  2. Torn obert de paraules.