Pla de Contingència de la Facultat

[enllaç] Pla de Contingència del 2on semestre (curs 2020/21)

El segon semestre del curs 2020/2021 s’ha de desenvolupar d’acord amb tres documents institucionals de referència: (1) la Instrucció sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020‐2021, aprovada pel Consell de Govern del 02/07/2020; (2) el Pla de contingència i  protocol d’organització de la UAB, aprovat pel Consell de Govern del 21/07/2020; i (3) l’Acord 070/20209 de la Comissió d’Afers Acadèmics de l’1 de desembre de 2020 d’ “Informar favorablement sobre l’adaptació a un model de docència mixta de les assignatures del segon semestre del curs 2020-2021”.

L’inici de les classes del segon semestre es farà en format telepresencial, la qual cosa implica la realització de classes online seguint els horaris establerts (horaris 2020-2021). Aquesta indicació i el conjunt del present document poden veure’s esmenats per l’evolució de la situació de la pandèmia i les instruccions que estableixi el DOGC en cada moment.

[La normativa actual (DOGC 8346, de 20 de febrer, Resolució SLT/436/2021) recull les mesures vigents establertes pel PROCICAT fins el 28 de febrer de 2021 i manté oberta la possibilitat de fer docència presencial a primer curs:“ En l'àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya), la docència ha de ser virtual, a excepció de les pràctiques i les avaluacions i també de les classes corresponents al primer curs d'estudis de grau, en les quals es pot reprendre l'activitat presencial restringida. En el desenvolupament de les activitats presencials s'han d'extremar les mesures de protecció, amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT”].

[enllaç] Pla de Contingència del 1r semestre (curs 2020/21)

El primer semestre del curs 2020/2021 es va desenvolupar d’acord amb els dos documents institucionals de referència: (1) la Instrucció sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020‐2021, aprovada pel Consell de Govern del 02/07/2020; i (2) el Pla de contingència i protocol d’organització de la UAB, aprovat pel Consell de Govern del 21/07/2020.