Pla de Contingència de la Facultat

Pla de Contingència del 1er semestre (curs 2020/21)

El primer semestre del curs 2020/2021 s‘ha planificat d’acord amb els dos documents institucionals de referència: (1) la Instrucció sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020‐2021, aprovada pel Consell de Govern del 02/07/2020; i (2) el Pla de contingència i protocol d’organització de la UAB, aprovat pel Consell de Govern del 21/07/2020.

El Pla de Contingència de la Facultat sistematitza i amplia les informacions enviades per correu electrònic abans de l'inici de curs per part del Deganat de la Facultat d’Economia i Empresa, l’Administració de Centre de la Facultat d’Economia i Empresa, i l’Administració de Serveis del Campus Sabadell.