Personal

 

 

Personal adscrit a la Facultat
Personal Administratiu
Campus de Bellaterra  
Deganat 1
Administració 4
Gestió Acadèmica 9
Gestió Econòmica 2
Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI) 6
Departament d'Empresa 6
Departament d'Economia i Història Econòmica 7
Departament d'Economia Aplicada 5
TOTAL 43
Campus de Sabadell
Administració de Serveis* 3
Gestió Acadèmica* 8
Gestió Econòmica* 1
Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI)* 6
Suport Departamental* 2
TOTAL 20
Personal Acadèmic  
Departament d'Empresa 146
Departament d'Economia i Història Econòmica 87
Departament d'Economia Aplicada 58
TOTAL 291
* Compartit amb l'Escola d'Enginyeria