Personal

 

 

Personal adscrit a la Facultat
Personal Administratiu
Campus de Bellaterra  
Deganat 1
Administració 4
Gestió Acadèmica 11
Gestió Econòmica 2
Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI) 7
Departament d'Empresa 5
Departament d'Economia i Història Econòmica 8
Departament d'Economia Aplicada 4
TOTAL 42
Campus de Sabadell
Administració de Serveis* 3
Gestió Acadèmica* 8
Gestió Econòmica* 1
Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI)* 6
Suport Departamental* 2
TOTAL 20
Personal Acadèmic  
Departament d'Empresa 135
Departament d'Economia i Història Econòmica 77
Departament d'Economia Aplicada 51
TOTAL 263
* Compartit amb l'Escola d'Enginyeria