Personal

 

 

Personal adscrit a la Facultat
Personal Administratiu
Campus de Bellaterra  
Deganat 1
Administració 2
Gestió Acadèmica 9
Gestió Econòmica 2
Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI) 9
Departament d'Empresa 5
Departament d'Economia i Història Econòmica 10
Departament d'Economia Aplicada 4
TOTAL 42
Campus de Sabadell
Deganat 1
Administració de Serveis* 2
Gestió Acadèmica* 7
Gestió Econòmica* 1
Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI)* 6
Suport Departamental* 3
TOTAL 20
Personal Acadèmic  
Departament d'Empresa 148
Departament d'Economia i Història Econòmica 97
Departament d'Economia Aplicada 62
TOTAL 307
* Compartit amb l'Escola d'Enginyeria