Projecció

 

Mobilitat a la Facultat el curs 2019-20
   
Programa d'intercanvi

Alumnes matriculats IN

ERASMUS+

111

SICUE

2

Programa de Mobilitat propi UAB

37

STUDY ABROAD

18

TOTAL

168