Projecció

 

Mobilitat a la Facultat el curs 2015-16
  Alumnes matriculats
Programa d'intercanvi Cap a la Facultat (UAB) Des de la Facultat (UAB)
ERASMUS+ 117 58
SICUE 3 0
Programa de Mobilitat propi UAB 84 11
STUDY ABROAD 8 0
TOTAL 212 69