Projecció

 

Mobilitat a la Facultat el curs 2021-22
   
Programa d'intercanvi

Alumnes matriculats IN

ERASMUS+

147

SICUE

7

Programa de Mobilitat propi UAB

25

STUDY ABROAD

12

TOTAL

191