Història de la Facultat

La nova Facultat d’Economia i Empresa és el resultat de la fusió de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials al Campus UAB de Bellaterra i de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials al Campus de Sabadell. La seva creació com a centre únic va ser ratificada el 2009 pel Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (Ordre de 12 de juny de 2009 – DOGC núm. 5404, 19.06.2009).

La fusió duta a terme l’any 2009 va representar l'etapa final i coherent d'un llarg procés en què, de manera independent però paral·lela, les dues institucions educatives havien desenvolupat sinergies recíproques, a més de consolidar-se i afirmar-se com a centres d'ensenyament superior en l'àmbit de Barcelona, Catalunya i Espanya.

Fites històriques:

1942: Fundació de l’Escola de Comerç, un centre d’ensenyament en règim de patronat integrat, entre altres, per l'Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, el Gremi de Fabricants de Sabadell, l’Institut Industrial de Terrassa i la Cambra Oficial de Comerç i d'Indústria de Sabadell, i que serà l’origen de la futura Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell.

1968: Naixement de la Facultat de Ciències Econòmiques.

1972: L'Escola de Comerç s’adscriu, com a Escola Universitària d'Estudis Empresarials (EUEE), a la Universitat Autònoma de Barcelona (Decret núm. 1378 de 10 de maig de 1972), constituint, junt amb l’antiga Escola Universitària d'Informàtica, amb la que comparteix seu, el Campus de Sabadell de la UAB.

A partir del curs 1972-1973: La seu de la Facultat de Ciències Econòmiques s’ubica de manera definitiva al Campus de Bellaterra.

1975: Es llicencia la seva primera promoció d'estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques.

Entre 1992 i 2010: A la Facultat de Ciències Econòmiques  s’imparteixen les titulacions d'Administració i Direcció d'Empreses i d'Economia.

Curs 2001-2002: s’afegeix la doble titulació d'Administració i Direcció d’Empreses i Dret.

Curs 2003-2004:  s’afegeix la titulació de segon cicle d'Investigació i Tècniques de Mercat.

Curs 2010-11: la nova Facultat d’Economia i Empresa inaugura, al Campus de Bellaterra, tres graus universitaris que recullen i representen amb visió de futur l'experiència sedimentada en el passat: els graus d'Administració i Direcció d'Empreses, el d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret i el d'Economia i al Campus de Sabadell els nous graus universitaris de Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia, que representen la culminació d'una trajectòria sempre atenta a l'evolució constant dels models d'organització empresarial i de la demanda de capital humà per part dels nous sectors productius.

El curs 2011-12 i el curs 2014-15 es posen en marxa els grups en anglès dels graus d'Administració i Direcció d'Empreses i d'Economia, respectivament, amb la intenció d'avançar en la internacionalització dels estudis oferts per la Facultat.