Missatge del degàBenvinguts i benvingudes a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La nostra facultat és un dels centres amb els que la UAB va iniciar la seva activitat el 1968, ara fa 50 anys. Amb cinc dècades d’experiència en formació d’estudiants, prop de 3.500 alumnes, i un ampli ventall d’oferta formativa a nivell de grau i de postgrau, la Facultat d’Economia i Empresa és una de les facultats de referència en el panorama nacional i gaudeix d’un merescut prestigi i reputació internacionals.

Una de les preocupacions principals de la Facultat és l’assegurament de la qualitat dels programes formatius que s’hi imparteixen, una qualitat que periòdicament és sotmesa a avaluació externa a totes les universitats de l’Espai Europeu d’Educació Superior d’acord amb uns estàndards comuns. El procés d’acreditació de la qualitat, que en el cas del sistema universitari català realitza l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), en situa en una posició excel·lent, amb totes les titulacions de grau i de màster acreditades, i sis d’aquestes amb menció especial d’excel·lència. Addicionalment, cinc titulacions han aconseguit la dimensió especial d’internacionalització atorgada per l’AQU, i tres ho han fet amb el distintiu afegit d’excel·lència.

En aquest context, dos trets distintius de la nostra Facultat són la seva vocació internacional i la formació dual que proporciona. La vocació internacional s’expressa en una àmplia oferta formativa íntegrament en anglès que inclou dos graus, una gran varietat de màsters oficials i diversos programes de doctorat; es visualitza en el ràpid desenvolupament i bona acollida dels programes d’intercanvi que oferim, i es reflecteix també en les publicacions científiques, projectes de recerca, i programes de seminaris plenament alineats amb els estàndards internacionals característics de qualsevol institució acadèmica de prestigi.

Pel que fa a la formació dual, els set graus oferts a la Facultat proporcionen la possibilitat a l’alumnat de fer pràctiques curriculars i tenir una primera experiència laboral durant el període d’estudis. Aquesta és una tradició que va començar amb el Programa Universitat-Empresa que aviat arribarà al seu 30è aniversari, es va consolidar amb l’oferta de pràctiques als graus impartits al Campus Sabadell i s’ha completat al 2018 amb un programa de pràctiques en anglès en col·laboració amb Barcelona Activa.

Al setembre del 2018 ens incorporem un nou Equip de Deganat amb la ferma voluntat de continuar millorant el servei i la formació que oferim als estudiants de grau, de màster i de doctorat. Tot i que som universitat pública i fa anys que patim les conseqüències d’un infra-finançament sistemàtic, que condiciona les nostres possibilitats d’inversió en espais, modernització d’equipaments, i augment i estabilització laboral dels diferents col·lectius que formem aquesta institució, continuarem treballant per mantenir uns estàndards de servei i de formació competitius i dinàmics, que permetin donar la millor resposta possible a la demanda d’estudis en els àmbits de l’economia i de l’empresa.

Desitgem molt que el període d’estretors dels darrers anys s’acabi el més aviat possible, però som optimistes perquè si una cosa fa forta aquesta institució és la implicació de tots els col·lectius en el seu funcionament diari: personal acadèmic i investigador, personal d’administració i serveis, i estudiants. Cadascú des del seu lloc contribueix al bon funcionament de l’activitat acadèmica i des de l’Equip de Deganat no podem sinó palesar el nostre agraïment.

Finalment, en la mesura que els estudiants i les estudiants sou la raó de ser de la Facultat, el darrer missatge és per vosaltres. Aquí trobareu un entorn singular en el que podreu aprendre i preparar-vos per a la següent etapa. Avui la formació va més enllà de les aules i tant la Facultat d’Economia i Empresa com la Universitat Autònoma de Barcelona posem a la vostra disposició les millors eines d’aprenentatge i desenvolupament personal a partir d’espais i serveis complementaris com el d’idiomes o el d’activitat física, el Cicle de Cinema Economia i Empresa, els seminaris i molts d’altres. Us convidem a participar de totes aquestes activitats i d’altres que es fan, i també a proposar-ne de noves i a implicar-vos en el dia a dia de la Facultat i del Campus. Els vostres representants a les aules i el Consell d’Estudiants us ajuden a tenir veu pròpia en aquest ecosistema que entre tots hem d’alimentar. No deixeu de fer-ho i aprofiteu els anys de formació que passeu amb nosaltres. Aprofiteu-los molt perquè és temps de dedicar-vos intensament a l’aprenentatge (un luxe que probablement no tindreu a l’abast més endavant) i aprofiteu-los, sobretot, perquè és la millor plataforma d’impuls al vostre futur professional.
 
Benvingudes, benvinguts!