Oferta de màsters oficials

Nom Tipus Places Modalitat
Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration Màster Oficial UAB 40 places Presencial.
Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics Interuniversitari 30 places Presencial.
Màrqueting Màster Oficial UAB 40 places Presencial.
Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business Màster Oficial UAB 30 places Presencial